Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Hela Sverige uppkopplat på Jesus!

Debatt Publicerad: 2020-06-04 00:00

Det här är en speciell tid för kristenheten i Sverige på grund av att omständigheterna har tvingat oss ut på en helt nya arena. Det är förvånande att de flesta församlingar hittar lösningar för att komma ut på ”nätet” och att man lyckas göra det så bra. Låt det inte endast bli en ersättning för inställda församlingsgudstjänster. Faktum är att programmen når ut till många lyssnare som tidigare inte haft någon kontakt med kristen förkunnelse. Det här ger oss en möjlighet att följa upp sändningarna med personliga samtal på arbetsplatser och boenden. Sprid informationen på din facebooksida. Kanske församlingar på en ort skulle göra en samordnad annonsering på sociala medier om hur folk hittar programmen?

Jag tror att Gud på detta sätt ger oss möjlighet att möta ropet från människors hjärtan. Människor tyngs av brist på mening med sitt liv, depression och känslan av uppgivenhet på grund av att ständigt påminna sig sin otillräcklighet. De förstår inte att det är syndanöd de känner. Man förstår inte den andliga och existentiella dimensionen i sin situation. Det är faktiskt deras egna samveten som anklagar dem med hjälp av djävulens illvilja att plåga dem för att ”stjäla, slakta och förgöra”, som Jesus säger. Samhället och psykiatrin har ingen adekvat hjälp att ge. Människor sträcker sig efter mer än vad sjukvården kan ge. Jag blev så berörd av en förtvivlad sjuksköterskas ord i radion, när hon sa: ”och nu skall vi vara präster också!”

Om vi kan vara tydliga med evangeliet, kommer den nöd människor befinner sig i att utlösa ett desperat rop efter Guds nåd och förlåtelse. I Sverige finns det idag två generationer som inte har hört evangeliet. Det vill säga, man har inget språk för att sätta rätt ord på sin inre nöd, sitt hjärtas rop. Blygs därför inte för evangelium! Varje sändningstillfälle bör innehålla så mycket av evan­geliet som behövs för att kunna inbjuda människor att ta emot Jesus. Med en viss regelbundenhet bör en mer utförlig del av evangelium presenteras. Vi måste kunna bli så uppfyllda av Guds kärlek till människor genom den helige Ande, att vi kan tala om både synden och korset utan det uppfattas som moralistiska anklagelser.”Jag blygs inte för evangeliet”, säger Paulus. Nej, det gjorde han verkligen inte, men att han måste uttala en sådan försäkran betyder ju att han uppfattade utmaningen i att förkunna evan­geliet, och det gör inte vi alltid, därför att vi inte erkänner och står upp för evangeliets kärnbudskap.

Vad är det som gör oss förlägna inför att förkunna evangeliet? Svar: Evangelium där korset står i centrum är en anklagelse och förolämpning av all optimistisk humanism och ideologisk självfrälsningslära. Vi frestas därför att generalisera betydelsen av korset på ett sätt som skymmer dess specifika berättelse. Om vi talar om korset som exempel på lidande i största allmänhet, då har talet om korset förlorat sin innebörd och sin kraft. Det är min synd som är orsaken till det fruktansvärda som händer med Jesus. Detta är evangeliets råa budskap som människan måste ta till sig. Evangeliet måste få vara vad det är.   

Paulus, som betrodd förvaltare av evangeliet, avstod medvetet ifrån att tala om korset med ord som kunde tillfredsställa denna världens visdom, därför att han visste, att den helige Ande aldrig skulle samverka med en sådan förkunnelse. Utan den helige Ande, ingen överbevisning om synd, och utan överbevisning ingen omvändelse och ingen tro. Utan att förkunnelsen av evangeliet hjälper människan att förstå hur hon själv är plågad av synden och bedragen av sitt högmod och självtillräcklighet, kan hon inte uppskatta att Jesus dog i hennes ställe, att förlåtelsen inte är ett uttryck för Guds allmänna välvilja utan att Gud själv genom Jesus burit all den förbannelse som annars skulle ha drabbat oss – och kommer att drabba oss, skilda från Kristus.

Synden är det verkligt onda i tillvaron. Vi talar ursäktande om evangeliet, om vi inte beskriver synden så som Gud ser den. Synden är inte ett litet misstag, ett hack i välfärden. Den gör människan omänsklig och är orsaken till all nöd i mänsklighetens historia. Räddningen för människan ligger i att Gud inte tillräknar oss våra synder, därför att Jesu tog vår synd och dess förbannelse, när han dog i vårt ställe på korset. När vi ser detta och sätter vår tro till det, övervinner Hans kärlek vår fruktan för straff och vi får frid med Gud. Jesu död på korset är en total uppgörelse med Satan som potentiellt berövar honom all makt och fäller den slutliga domen över allt vad han representerar.

Detta är evangeliets tid som aldrig förr! Låt oss be om den helige Andes närvaro över människor till insikt om vem de skall rikta sitt hjärtas rop till, en uppenbarelsens Ande över förkunnelsen av evangelium till överbevisning och hjärtats tro på Jesus.

Sven Nilsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

"Det enda jag vet: Nåden räcker"
Nej tack, inget 1200-tal igen
Identitetspolitik – en varg i fårakläder
Livshjälp – inte dödshjälp!
Uppvärdera synen på ålderdom
Vad EU-toppmötet lovade bort av svenska skattebetalares pengar
Att ha makt innebär ansvar
Dagens församlingar har många uppfostrare – men var är fäderna?
Bibeln har inget program för migrationspolitik
Att ställa frågor är alltid av godo


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies