Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Kännbara konsekvenser för unga generationen

Ledare Publicerad: 2020-06-04 00:00

Pandemin påverkar oss alla. Äldre människor kan inte umgås som vanligt. Universitet- och gymnasiestudenter pluggar hemifrån. 100 000-tals männi­skor riskerar att förlora sina jobb och företag riskerar konkurs. Resande och turism har upphört. Publika samlingar likaså. Och framför allt har 10 000-tals svenskar varit sjuka och fler än 4 500 svenskar har dött i sjukdomen. Detta är hur pandemin påverkat oss – på kort sikt. Men det är inte för alltid. Pandemier går över. Det lär vi av historien. Och det ser vi redan idag från Kina.

På kort sikt har barn och ungdomar knappt drabbats alls, i varje fall inte medicinskt, och i Sverige har de fortsatt med skolgång i grundskolan, till skillnad från i andra länder. Det mest kännbara har varit uteblivna skolavslutningar. Tråkigt, i synnerhet för dem som ska ta studenten, men ändå fullt rimligt. På längre sikt riskerar pandemin att få kännbara konsekvenser, framförallt för den yngre generationen. Vår samtid har på många sätt varit relativt bekymmersfri, i varje fall när det gäller rädslan för smittsamma sjukdomar. Sedan Alexander Fleming fick Nobelpriset i medicin 1945 för upptäckten av penicillin har mänskligheten levt hyfsat obekymrade när det gäller smittsamma sjukdomar. Med goda skäl, för utbyggda vaccinationsprogram och effektiva antibiotika har kraftfullt minskat förekomsten av smittsamma sjukdomar i samhället.

Men 2020 har alltså inneburit ett abrupt uppvaknande. Det pågående utbrottet av covid-19 präglar samtliga delar av samhället. Det kommer att ta ett antal år innan världsekonomin återhämtat sig. Och samhället kommer att bli annorlunda när det gäller arbetsmarknad, resmönster och samhällsekonomi.Hur kommer arbetsmarknaden att se ut efter pandemin? I dagsläget har vi en växande arbetslöshet och många sektorer går på knäna. Den typ av jobb som unga människor ofta tar inom restaurang, hotell eller taxi, har blivit betydligt färre.  Resmönster efter pandemin? I dag har antalet flyg på Arlanda flygplats minskat med 97 procent. Givetvis kommer resandet att öka igen, men hur kommer det att se ut framöver? Kombinationen av rädsla för smitta och miljöhänsyn kommer att förändra hur långt och hur ofta vi reser. Och många arbetsresor kommer att ställas in till förmån för digitala möten. Öppenhet och erfarenhetsutbyte kommer minska i framtiden. Samhällsekonomin – det kommer att ta många år innan världen hämtar hem det tapp i tillväxt och välståndsutveckling som nu sker. Detta drabbar främst utvecklingsländer, men även industriländer som Sverige. Och de som drabbas här är de yngre, som inte fått sitt första jobb och som ännu inte är etablerade på bostadsmarknaden.

Pandemin kommer att gå över. Vi behöver inte bara bekämpa den – utan även arbeta för framtiden därefter.

Hemmets Vän

4 juni 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Sund prövning behövs
Klarar sjukvården hantera vaccination mot covid-19
Sanning är guld värd
Löfvens sommartal saknar nya förslag
Skakig framtid väntar USA
Skolstart i skuggan av coronapandemin
Det svenska högmodet spricker
Regeringen bör tillsätta en värdegrundskommission
Bidrag med motprestation
Sverige måste protestera – Hagia Sofia blir åter moské


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies