Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Snabbutred spridningen av covid-19 i äldrevården

Ledare Publicerad: 2020-05-20 13:54

Den globala coronapandemin fortsätter att utvecklas, om än i ett något långsammare tempo här i Sverige. I skrivande stund har knappt 4 000 svenskar dött av sjukdomen, och drygt 30 000 personer har bekräftats ha sjukdomen (de har alltså blivit testade positivt i laboratorium).

Hur många svenskar som totalt drabbats av covid-19 vet vi inte. Men vad vi vet är att sjukdomen framförallt drabbar äldre. Och att i Sverige har människor som bor på äldreboenden eller som har hjälp av hemtjänsten drabbats på ett sätt som överstiger jämförbara länder.  

Sveriges förhållningssätt till pandemin har avvikit från övriga Europa på många sätt.

Till att börja med var Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för smittspridning i Sverige var mycket låg, och att antalet extra intensivvårdsplatser som behövdes var förhållandevis få. Idag vet vi att många fler vårdats inom intensivvården än vad myndighetens initiala bedömning gav vid handen.

Sverige utmärker sig också när det gäller skyddsutrustning. Det handlar både om bristen på basal skyddsutrustning, som munskydd och handsprit, och om avvikande riktlinjer för när och hur skyddsutrustning ska användas. Det är faktiskt svårt att frigöra sig från intrycket av att bristen på skyddsutrustning har påverkat de svenska riktlinjerna.  

Sverige avviker även från andra länder när det gäller testning. Trots återkommande utfästelser från regeringen om att testning ska öka har detta inte skett. Tyvärr. För personal inom hälso- och sjukvården har detta försvårat återgång till arbete, eftersom de inte vet om de varit drabbade av covid-19. Det har också försvårat vården inom äldreomsorgen.

I länder som framgångsrikt hanterat pandemin, exempelvis Sydkorea och Taiwan, har systematisk testning varit en viktig del i arbetet med att kartlägga smittan. Detsamma kan inte sägas om Sverige. Hittills har vi vare sig varit bra på att förhindra smittspridning, eller arbetat systematisk med testning.  

Konsekvenserna av Sveriges annorlunda förhållningssätt har framförallt blivit tydliga inom äldreomsorgen. Där sker testning i liten utsträckning och där finns inte skyddsutrustning tillgänglig eller används ej i tillräcklig utsträckning. En följd av detta har blivit stor smittspridning på ett antal boenden.

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera smittspridningen inom äldreomsorgen. Det är helt fel. Den myndighet som fattat beslut om de strategiska rekommendationerna ska givetvis inte utvärdera konsekvenserna av sitt eget agerande.

Staten bör omgående utse en utredare som får i uppdrag att snabbutreda smittspridningen av covid-19 inom äldreomsorgen.

Hemmets Vän 20 maj 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Fem stenar Equmeniakyrkan nu måste vända på
Sund prövning behövs
Klarar sjukvården hantera vaccination mot covid-19
Sanning är guld värd
Löfvens sommartal saknar nya förslag
Skakig framtid väntar USA
Skolstart i skuggan av coronapandemin
Det svenska högmodet spricker
Regeringen bör tillsätta en värdegrundskommission
Bidrag med motprestation


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies