Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ingen plats för arrogans

Ledare Publicerad: 2020-05-14 16:09

Rysslands president Vladimir Putin förnekar sig inte i sin arrogans när hela världen borde visa stor ödmjukhet inför det rådande pandemiläget. När Ryssland firade 75-årsminnet av andra världskrigets slut sa han i sitt tal till ryska folket på distans: ”Vi vet att vi är oövervinneliga när vi står enade...”.  

Visst är det bra med enhet och samverkan, men på vilka grunder tänker sig Putin den enheten? I dagsläget har hela världen en fiende som inga militärvapen av något slag, varken i den verkliga världen eller cybervärlden, kan besegra. Här behöver världens ledare och befolkningar visa respekt, eftertänksamhet och omsorg, inte överlägsenhet.

De flesta som levt ett antal decennier vet vad det kalla kriget skapade. Men i dess fotspår kom en övertro på individualism, ekonomisk framgång och att människan i egen kraft kan möta alla hot. Det visar sig nu att det rådande läget kräver helt andra ”vapen”. Läkarvetenskapen, sjukvården i många länder, kloka politiker och sunda samhällsmedborgare söker sig trevande framåt i förhoppning att det kommer en ny trygghet efter coronapandemins härjningar.

När de flesta länder länge trodde att militära maktmedel, ekonomiska sanktioner och högljudda politiska paroller kunde skapa trygghet och säkerhet, då står nära nog alla världens ledare och folk famlande. Några trodde att hoten skulle försvinna om man blundade och förnekade dem. Istället behöver vi bejaka ett outtröttligt sökande efter hopp om att hitta vaccin mot covid-19-viruset, men minst lika viktigt är att finna ett hållbart vaccin mot den ekonomiska recession som hotar oräkneliga miljoner företag och anställda.

Den som kan sin historia nationellt och internationellt vet, att efter den djupaste kris och det mest nattsvarta mörker går det ändå att med vaksamhet och omsorg hitta en silverkant också bakom de mörkaste molnen.

Nu är det hög tid att visa barmhärtighet och omsorg, att se värdet i varje kärleksfull insats för sin nästa och att visa tilltro och hopp att världens politiker på alla nivåer ska lägga själviska ambitioner och småaktighet åt sidan för att söka allas gemensamma bästa.

I det läge världen och vårt land befinner sig finns inte plats för egoism och arrogant individualism. Nu behövs varma ögon, många goda tankar, utsträckta händer och kreativa lösningar för att våra länders medborgare med stöd av varandra ska orka ta sig ur dalen och upp på höjden för att få en bättre utsikt och överblick och återerövra hoppet.

I denna tid behövs en stabil tro på den Gud och Skapare som sagt att han inte övergivit sin skapelse och att det efter djupaste mörker kommer en morgondag med ”nya himlar och en ny jord”.  

Hemmets Vän 14 maj 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Det svenska högmodet spricker
Regeringen bör tillsätta en värdegrundskommission
Bidrag med motprestation
Sverige måste protestera – Hagia Sofia blir åter moské
Israel ständig stötesten
Vikande förtroende för Löfven och regeringen
Rött blod i oss alla
EU återöppnar gränser – men Sverige får vänta
Pisa-proven blottlägger skolans reformbehov
Kännbara konsekvenser för unga generationen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies