Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Vi har misslyckats skydda våra svagaste

Ledare Publicerad: 2020-05-07 15:27

Vi befinner oss mitt i pandemin. Sveriges förhållningssätt har avvikit ifrån de flesta andra jämförbara länderna. Enkelt uttryckt har Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer kommit senare och varit mindre ingripande.

De stora skillnaderna är bland annat att i Sverige är inte grundskolan stängd och medborgare får röra sig i samhället, men med försiktighet.Vi har heller inte stängt restauranger eller arbetsplatser.

Vilken strategi som visar sig vara den rätta är för tidigt att utvärdera, det kan göras först när pandemin är över.

Men vad vi kan konstatera är att de svenska dödstalen nu vida överstiger dödstalen i de andra nordiska länderna. Dessa är relevanta att jämföra med utifrån liknande geografiskt läge, befolkningstäthet med mera.

I Sverige har vi i skrivande stund 2 769 konstaterade dödsfall (vilket motsvarar 274 dödsfall per miljon invånare). Detta kan jämföras med Danmark som har 293 dödsfall (85 per miljon invånare), Finland som har 240 dödsfall (43 per miljon invånare) eller Norge som har 214 dödsfall (39 per miljon invånare).

Nu är som sagt pandemin inte över, så vi kan inte dra finala slutsatser i dagsläget. Men fram tills nu har fler människor dött i Sverige i jämförelse med de andra nordiska länderna.

En av omständigheterna som utmärker Sverige är antalet dödsfall inom äldreomsorgen. Smittspridning bland äldre har varit stor, framförallt i Stockholmsområdet. Den har varit så stor att Folkhälsomyndigheten nu ska utreda varför. Att det utreds är givetvis bra, men att det utreds av den myndighet som tagit fram de nationella rekommendationerna är givetvis mindre bra. Det bör göras av någon annan myndighet.

En infekterad konflikt har blossat upp kring undersköterskor som protesterar emot brist på basal skyddsutrustning inom den kommunala omsorgen. Fackföreningen Kommunal återkommer till just detta. Kritiken är berättigad. Vi har nu alltså sett en oväntat stor smittspridning inom särskilda boenden och hemtjänsten. Detta gäller även på boenden som varit mer restriktiva än vad ansvariga myndigheter angivit. Det är därmed fullständigt självklart att utöka användningen av grundläggande skyddsutrustning för personalen som har kontakt med de äldre, innan vi vet mer om orsakerna till detta.

Det brukar sägas att ett samhälle kan bedömas utifrån hur det skyddar de svagaste grupperna. Denna gång har inte Sverige lyckats bra med detta.

Givetvis bör frågan utredas. Ordentligt och offentligt. Men redan nu måste personal inom äldreomsorg ha mer skyddsutrustning. Att få hjälp av personal på ett äldreboende eller besök av hemtjänsten ska vara förknippat med att få hjälp och stöd, inte med risken att bli smittad av coronavirus.

Hemmets Vän 7 maj 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Det svenska högmodet spricker
Regeringen bör tillsätta en värdegrundskommission
Bidrag med motprestation
Sverige måste protestera – Hagia Sofia blir åter moské
Israel ständig stötesten
Vikande förtroende för Löfven och regeringen
Rött blod i oss alla
EU återöppnar gränser – men Sverige får vänta
Pisa-proven blottlägger skolans reformbehov
Kännbara konsekvenser för unga generationen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies