Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Tillit förutsättning för gott samhälle

Debatt Publicerad: 2020-04-23 15:43

Alla har samma värde, sa muslimen. Därför vill jag dela mitt bröd, sa den kristne. Ingen får skaffa sig lycka på någon annans bekostnad, menade buddisten. Vi är alla lika innerst inne, sa katoliken. Rabbinen såg medmänsklighet och ville aldrig vanhedra någon annan. (1 Mosebok 19:18 ”Du ska älska din nästa.”)

Det fanns en tendens i vårt land för inte så länge sedan att se Sveriges moderna historia som något alldeles nytt, något skilt från traditionen. Den värde­grund som fanns ville man nu bryta upp ifrån.

Traditionen ansågs gammal och förlegad och skulle makuleras för att ge plats för ett nytt skönt samhälle med lyckliga medborgare.

Tilltron till det moderna och tillbakavisandet av traditioner från det förflutna delades av många av 1930- och 1940-talets intellektuella då det nya samhället skulle skapas. Det var bland andra Bertil Ohlin, Axel Hägerström, Herbert Tingsten, Alva och Gunnar Myrdal samt Ingemar Hedenius. De ville alla på sitt sätt bidra till Sveriges modernisering och göra upp med förlegade synsätt.

Deras idéer går igen i den tilltro till framsteg, samförstånd och centralism som kännetecknade föreställningen om den svenska modellen. I ”den lyckliga demokratin”, som Tingsten kallade Sverige, fanns inte längre några allvarliga meningsskiljaktigheter.

En ny skön värld låg alldeles bortom horisonten, där folk kunde lita på att teknisk expertis skulle administrera samhället till allas bästa. Men i den privata sfären kämpade Tingsten med änglar och demoner.

I dagens samhälle är den svenska modellen inte längre självklar. Det är kanske inte helt fel att säga att visionen har gått på grund och att vi nu famlar efter nya visioner.

Var finns vår värdegrund?

Varje religiös eller politisk lära som försöker inbilla oss att vårt samhälle är ett samhälle där man inte behöver gråta eller sörja är en farlig illusion. Den tekniska fixen som skyddar oss från smärta och död finns inte.

Lars von Trier visade i tv-serien ”Riket” hur ett hyperrationalistiskt sjukhus började undermineras genom att demoner började hemsöka sjukhuset. Under den rationalistiska ytan doldes olika former av korruption, drogberoende, vidskepelse och hierarkiskt tänkande. Ju prydligare yta vi försöker åstadkomma desto ostyrigare verkade demonerna bli. Frågan Lars von Trier ställer är: Vill vi leva i en lycklig illusion eller i en verklighet där man får gråta och hoppas?

Två ord tror jag är jätteviktiga i vår tid, och det är tillit och vänskap. Förutsättningen för att kunna bygga det goda samhället är tillit. Tillit till demokratin, tillit till våra institutioner. Utan tillit krasar vårt samhälle, och nu befinner vi oss på ett sluttande plan då allt fler saknar tillit till våra politiker och samhällets företrädare.

Vänskap och tillit hör ihop. Tilliten är nödvändig för att demokratin ska hålla ihop. Tillit finns helt enkelt som en grundton i alla goda mänskliga relationer. Ibland fördjupas tilliten till vänskap, denna dyrbara gåva som vi värdesätter så högt när vi har den och saknar den så djupt när den fattas oss. De parti­politiska programmen räcker inte, vi behöver också ett humanistiskt kristet budskap i dessa oroliga tider.

Profeterna i Bibeln utgör en vital inspirationskälla. Tänk om många fler började använda Bibelns berättelser för att få syn på den rasism och nationalistisk fascism som nu breder ut sig.

Är Sverige ett land i moralisk kris? Trots att mycket av den svenska skötsamheten lever kvar pågår en långsam moralisk uppluckring. Ett antal branscher i Sverige håller sig med svartjobbare. Nyligen presenterades en siffra på 40 miljarder i uteblivna skatteintäkter på grund av svartarbete.

Om vi ska bygga ett gott samhälle som är präglat av förtroende, tillit och respekt, då behöver etiken komma inifrån. Det är när människor visar osjälviskhet och samhällsansvar som det skapas ett samhälle med höga etiska värden. Alltför lätt hamnar vi i en diskussion om att staten och politiker måste ta sitt ansvar.

Jag tror att etiken och den djupa förståelsen om vad som är rätt och fel behöver växa underifrån. Här måste vi själva ta tag i problemen, vi måste reagera.

Etiken behöver växa fram in­ifrån. I samtal, i debatt, i lokalt samhällsengagemang. Kyrkan, folkrörelserna och föreningslivet behöver vara spjutspetsen att driva på i det etiska samtalet. När det är tyst och allt sopas under mattan frodas det som bryter ner.

Sören Carlsvärd


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Att ha makt innebär ansvar
Dagens församlingar har många uppfostrare – men var är fäderna?
Bibeln har inget program för migrationspolitik
Att ställa frågor är alltid av godo
Slå vakt om pingstteologin mot obibliska avarter
Risk att ingen orkar bry sig
Stoppa övervinster på bostadsmarknaden
Coronapandemin tänjer på gränserna för människovärdet
Sånger som når både ut och in
Gäller "alla människors lika värde"?


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies