Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Omprövning i skakig tid

Ledare Publicerad: 2020-04-03 00:00

Praktiskt taget hela världen skakar i sina grundvalar på grund av coronaviruset. Eftersom vi nedrustat våra sociala ideella nätverk och kanske för en tid trodde att staten var vår säkra garant i alla livets situationer blir vi nu påminda om vår utsatthet. Staten räcker inte trots massiva ekonomiska insatser. Vi behöver fundera över var vi har vår trygghet och förankring när grundvalarna skakar.

Det är naturligt att känna rädsla i en tid som denna men också viktigt att rädslan inte får förlama. Kanske den kan skapa konstruktiva vägar till en ny och djupare trygghet?

Ett samhälle utan skyddsnät är omöjligt, men dess skyddstrådar måste vävas av många olika parter från stat, region och kommun till mängder av företag, ideella organisationer och privata aktörer. I tider av kris behöver inte förlamning uppstå. Historien har lärt oss att i svåra tider föds ofta nya initiativ, och människor som vi kanske inte ens tänkt oss sträcker ut sina händer och erbjuder stöd. När så sker kan även en kris leda till goda lösningar.

Vi behöver förebilder som kan stärka oss och kanske bidra till en ny trygghet mitt i det svåra. Dessa kan vara enskilda männi­skor som reser sig med en ny övertygelse eller organisationer, kyrkor eller andra institutioner som överraskar med sina insatser.

Mitt under en svår storm, då den grymma slavskepparen John Newton trodde att han och hans skepp skulle gå under, ropade han till universums skapare och Herre, som han förr inte brytt sig om. Så småningom nådde han land och även en omvändelse till en helt ny livsinriktning. Den proklamerar han i den kända psalmen ”Förunderlig nåd”:

Oändlig nåd mig Herren gav

och än idag mig ger

Jag kommit hem, jag vilsen var,var blind, men nu jag serJ

ag kom ur tvivel, mörka djupur vanmakt och ur skam

Den nåd som bar mig intill nu skall bära ända fram 

Gita Andersson, präst i Svenska kyrkan och kaplan för Kristna riksdagsgruppen, skriver i Dagen, att när fysiska begränsningar sätter in, exempelvis då våra ögon åldras, kan andliga och själsliga synfält istället vidgas. Många frågor får en annan betydelse och åtskilliga blir mindre viktiga i krissituationer. När händer behöver fattas och hjärtan öppnas leder det ofta till helt nya prioriteringar.

Sveriges Radios program Filosofiska Rummet lyfte i söndags upp den brännande frågan om en människas värde. I svårt utsatta lägen måste exempelvis sjukvården göra prioriteringar också kring människors värde. Men det finns en fara i att vi blir alltför nyttoorienterade. Programmets deltagare tog exempel som skakar om. Är en corona­drabbad läkare mer värd, om denne blir frisk och kanske kan rädda många liv i sin profession, än exempelvis en filosof? Vi kunde göra listan lång hur vi ser på olika människors ”nyttovärde”.

Från ett bibliskt och kristet perspektiv är i Guds ögon alla människor lika mycket värda från det ofödda fostret till den döende åldringen, oberoende av vad vi kan göra för vår nästa. Det synsättet har vi också ut­ifrån FN:s deklaration av mänskliga rättigheter försökt upprätthålla i samhället. Men blir läget knivskarpt måste ändå prioriteringar göras och beslut fattas. Frågorna och tankarna blir svåra att hantera och vi känner vår utsatthet och litenhet.

En kristen människa ser ofta annorlunda på livet och döden när man är förvissad om att det finns ett liv på andra sidan graven. Med det sagt finns ändå smärtan och sorgen när en kär vän eller släkting dör, trots hoppet om ett återseende.

I tider vi nu befinner oss i föds många hoppfulla initiativ och ny kreativitet flödar. Låt oss då inte bli krassa, utan tillåta alla möjliga insatser, som kan hjälpa, trösta och skapa nytt, få flöda. Utan hopp går vi under, och därför behöver vi vara rädda om och vårda hoppet men samtidigt förankra det i verkligheten.

Hemmets Vän

2 april 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Ledaren 3 April Jan-Ola Gustafsson
2020-04-11 12:55
Mycket välskriven och framför allt tankeväckande!

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Fem stenar Equmeniakyrkan nu måste vända på
Sund prövning behövs
Klarar sjukvården hantera vaccination mot covid-19
Sanning är guld värd
Löfvens sommartal saknar nya förslag
Skakig framtid väntar USA
Skolstart i skuggan av coronapandemin
Det svenska högmodet spricker
Regeringen bör tillsätta en värdegrundskommission
Bidrag med motprestation


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies