Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Hemskola ger nya tankar

Ledare Publicerad: 2020-03-26 00:00

Hemskolundervisningen i Sverige omfattade 2011 några 100 barn, enligt Aftonbladet. Föräldrarna till dessa barn valde att sköta undervisningen hem­ifrån på grund av filosofiska eller religiösa skäl.

I USA är det miljontals barn och ungdomar som får hemundervisning och jämförande tester har visat att de ofta kommer ut i samhället bättre rustade och med högre betyg. Men i Sverige har vi sett med skepsis på frågan till dess att Sverige drabbades av coronaviruset, som tvingar många tusen barn att stanna hemma.

Om hemskolundervisning ska fungera krävs både disciplin hos föräldrar och barn och naturligtvis kompetens att klara det. En brist med hemskola är den sociala gemenskapen som den vanliga skolan på gott och ont kan erbjuda. Skolmiljön i vanliga skolor är inte alltid upplyftande och utmanande. Men kritiker till hemskolundervisning har hävdat att dessa barn kommer sämre rustade ut i samhället, vilket dock USA är ett slående exempel på att så inte är fallet.

När coronaviruset gjort att en del barn och även vissa föräldrar nu tvingas stanna hemma behöver vi fundera på alternativa vägar till kunskapsinhämtande.

I dagens digitaliserade värld är redan många barn mycket vana vid att jobba självständigt och hämta sina kunskaper från nätet.

Tim Lambert, ordförande i Texas Home Coalition som stöder 100 000-tals hemskolande föräldrar, har i veckan ett debattinlägg på den amerikanska sajten Charisma News. Han hävdar att om hemskolning prövas under en kortare tid eller hela livet kan metoden med rätt redskap bli framgångsrik. Men det behövs både flexibilitet och lite extra kärlek. ”Du behöver inte ha doktorerat i filosofi eller vara en organiserad trollkonstnär. Var bara en förälder, hjälp dina barn att hålla fast vid rutiner och sök resurser på nätet.”

Föräldrar i Sverige som satsar på hemskolning har en tuff uppförsbacke för att motivera inför myndigheterna att man valt denna undervisningsväg.

Det krävs ett flexibelt jobb där man kanske som egen företagare kan jobba hemifrån och disponera sin tid så att det finns utrymme för att undervisa sina barn.

Men Tim Lambert hävdar att både undervisningsmiljöer och arbetsplatser idag söker efter ledare med stark karaktär och olika färdigheter.

Där olika egenskaper kan utvecklas bör det finnas plats för konfliktlösning, teambyggande, mentorskap, förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt, problemlösning, kreativitet och empati men också kritiskt tänkande.

Detta kräver givetvis ganska mycket av föräldrar men de flesta gör det redan idag i familjerna fast de kanske inte satt tydliga etiketter på dessa färdigheter.

I vardagen gör föräldrar och barn i välfungerande familjer mycket av den undervisning för livet som alla unga behöver. Det kan handla om matlagning tillsammans, trädgårdsarbete eller det självklara att träna de yngsta att klä på sig, knyta sina skor, hjälpa till med disk och städning. När vi inte bygger vattentäta skott kan så mycket livserfarenheter och kunskapsöverföring ske mellan generationer som rustar det uppväxande släktet för att klara livet.

I sådana kristider som vi nu befinner oss i föds nya erfarenheter, även om vi önskar att utbildning för livet av barn och ungdomar  inte skulle behöva svåra kriser för att utvecklas på bred front.

Hemmets Vän

26 mars 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Vikande förtroende för Löfven och regeringen
Rött blod i oss alla
EU återöppnar gränser – men Sverige får vänta
Pisa-proven blottlägger skolans reformbehov
Kännbara konsekvenser för unga generationen
Förnedringen i ljuset
Snabbutred spridningen av covid-19 i äldrevården
Ingen plats för arrogans
Vi har misslyckats skydda våra svagaste
Polisen kraftsamlar - ändå skjuts allt fler


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies