Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

”Vi står inför en ny tid i Sverige”

Debatt Publicerad: 2020-03-26 00:00

Kära bönevänner, Sverigebönen vill tillsammans med andra ledare i kristenheten uppmuntra till bön varje kväll klockan 19.00 för att coronaviruset och all rädsla som lamslår ska upphöra,  samt uppmuntra kreativitet till att bygga vårt samhälle.

Mitt under faste- och böne­perioden den 1 mars till 9 april innan påsken uppmuntrar vi allt Guds folk i kyrkor och hem att be tillsammans för att Guds barmhärtighet och helande kraft ska stoppa coronaviruset och rädslan i vårt land.

Det berömda avsnittet i 2 Krönikeboken 7:14 lovar oss att om vi som Guds folk ber, söker hans ansikte och vänder om från våra onda vägar, så kommer han att läka vårt land och folk. Gud kommer att höra vårt förenade rop! Han kommer att läka vårt land. Vi står inför ett en ny tid.

”Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft.” 2 Timoteosbrevet 1:7-8. 

Vi vill uppmuntra varje troende att samlas i era hem. Be på telefon. Be på Skype. Ta bönepromenader. Be ut dagligen och varje kväll Psaltaren 91 för din familj och Sverige. Gärna klockan 19 som pingstledaren Daniel Alm föreslagit.

Ta gärna en vers i taget – om en tar vers 1 så ber nästa ut från vers 2 och så vidare.

Vi har även särskilt sett vers 16 i Psaltaren 91, att vi ska se hans frälsning för Sverige: ”Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.” 

Några bönepunkter att be ut varje dag:

1) Be för alla troende i vårt land  att vi ska få visa på hoppet att det största viruset, syndens virus, är försonat genom korset. Låt oss som nation se upp till korset som vände Sverige från synd, fattigdom och misär på 1840-talet. Barfotarop från unga väckte nationen till Gud igen.

2) När vi lever våra liv i skuggan av Gud, den Högste, vårt beskydd, kommer vi alltid att skyddas från skada.

3) Under denna bönetid vill vi därför både be mot rädsla och påminna oss själva om att Gud inte har gett oss en ande av rädsla. ”För Gud har inte gett oss en ande av rädsla, utan av kraft och av kärlek och av ett sunt sinne” (2 Timotheosbrevet 1:7).

4) Eftersom rädsla kan få oss att ta reaktionära eller okloka beslut ber vi om visdom, så att våra ledare ska innehålla spridningen av viruset samtidigt som vi skyddar folket effektivt. Vi ber också att krishanteringsgrupperna och räddningspersonal i vår nation ska skyddas och vara effektiva och få all kraft de behöver.

5) Två aspekter av rädsla kan identifieras – rädslan för själva den smittsamma sjukdomen och rädslan för brist. Rädslan för brist kan få ekonomier att kollapsa och människor gå in i en överlevnadsprocess. Be att Herren ska ge individer visdom från himlen under den här säsongen snarare än att bli reaktionära när det gäller självskydd.

6) Av den anledningen känner vi att detta är en väckarklocka, att vi är en global kyrka och att utmaningar som drabbar andra nationer verkligen påverkar oss alla. Be för nationerna när vi ber för vår egen!

7) Om du har varit för självbelåten för att be för andra länder som lider av detta virus, uppmuntrar vi en tid till reflektion och omvändelse.

8) Över hela världen står människor inför den största rädsla som mänskligheten känt – rädslan för vår egen dödlighet. Be om mod för de troende att dela Jesus effektivt under denna kristid.

9) Be för alla företag och företagsägare, att deras ekonomi ska räddas och att de ska hitta vägar att få nya inkomster så löner kan betalas.

10) Många profetiska röster över hela världen har profeterat att nästa stora uppvaknande väntar, och att det kommer att hända i hela världen. De onda krafterna vill använda detta för att antingen försena eller störa kommande uppvaknanden och väckelser. Be att de inte lyckas, utan att Guds rörelser snarare eskalerar världen över. Gud vill att den här säsongen ska förvandlas till en katalysator för väckelse istället för smitta i vårt land.

11) ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.” Johannes evangelium 10:10.

12) Vi ber och proklamerar ut Psaltaren 91, att coronavirus kommer att upphöra över hela världen och att Gud kommer att läka alla som för närvarande drabbas av det.

13) Proklamera Jesu död och uppståndelse genom att ta nattvarden i ert hem regelbundet. Frambär er själva, era familjer och er nation till Gud genom att ta nattvarden. Kom ihåg påskens mirakel. Rädda ditt hem och företag genom att  applicera Lammets blod på dörrarna.

14) Be för varje troendes böneliv och att gudsordet börjar läsas och bes ut dagligen i hemmen och i varje persons liv. Be om sanning och ljus. ”Därför, mina älskade, fly avgudadyrkan! Jag talar till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd.” 1 Korinthierbrevet 10:14-17. 

Var gärna med i böne- och fastekedjan från ditt hem dagligen. Ta en bönetimme och skriv upp dig på www.sverigebonen24-7.com, där finner du även en böne- och fasteguide och dagliga böneämnen.Minns att Sveriges flagga har med korset av försoning och upprättelse!

Teamet för Sverigebönen genom Patrik Sandberg och David Ekerbring


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Pingstens utmanande rötter
Går det att överleva krisen?
Jerusalem blir världens andliga nav
Be och kom med hopp för Sverige
Sprid och läs kristen litteratur!
Tillit förutsättning för gott samhälle
Det värsta har redan hänt – tack och lov!
”Fruktan kan vara farligare än viruset”
Krisen och dess nya möjligheter
Religionslektionen som gick snett


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies