Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Coronaviruset avslöjar krisen i svensk sjukvård

Ledare Publicerad: 2020-03-19 00:00

I dagarna är Europa mitt i en annalkande covid-19-pandemi. Vi i Sverige måste nu genomföra massiva åtgärder som påverkar samhällsfunktioner, skolor, företag och myndigheter. Denna process måste hanteras steg för steg, av regering, riksdag och ansvariga myndigheter. Detta innebär enorma ekonomiska svårigheter, och regeringens och riksbankens stödpaket är tänkta att mildra dessa. Samtidigt som situationen måste hanteras här och nu har pandemin blottlagt uppenbara långsiktiga brister i den svenska beredskapen. Framförallt inom hälso- och sjukvården.

Smittan är ännu begränsad i Sverige. Ändå råder brist på olika typer av skyddsutrustning. Det råder exempelvis till och med brist på handsprit i Region Stockholm, landets största region. Hur kommer det sig? Sprita händerna gör ju rimligen sjukvårdspersonal dagligen, mellan patientbesöken. Exakt vilken utrustning är det som är slut? Det vet vi inte, det är hemligstämplat. Exakt hur stora är regionernas lager? Det vet vi inte heller, det är hemligstämplat.Exakt hur stora är de statliga beredskapslagren? Det vet vi inte, det är hemligstämplat. (Om de över huvud taget finns kvar.)

Nu ska Socialstyrelsen agera inköpscentral och hjälpa regionerna i deras anskaffning av skyddsutrustning och andra nödvändiga artiklar. Ett rimligt initiativ. Men att med kort varsel införskaffa varor som det råder global brist på är svårt i sig, och kanske än svårare för en statlig myndighet utan upparbetade rutiner för ett sådant arbete. Sverige hade platsbrist i vården redan innan detta utbrott. Sjukvården har effektiviserat ett antal behandlingar och minskat antalet platser i slutenvården. Det fungerar hyfsat i normalfallet. Men med covid-19, en sjukdom där det vare sig finns vacciner eller fungerande läkemedel, är läget annorlunda.

I Kina var genomsnittlig tid för inläggning på sjukhus två veckor. Den dagen pandemin slår till ordentligt i Sverige blir det med andra ord fullt på svenska sjukhus. Väldigt fullt. Att vi har relativt låg kapacitet vad gäller att testa vilka som drabbats av covid-19 i laboratorier gör situationen än svårare. Hur allvarligt kommer det visa sig att sjukdomen slår? Det kommer vi bli varse under kommande månader. Men oaktat sjukdomens allvarlighetsgrad kvarstår faktum, Sveriges beredskap behöver förbättras.Regeringen behöver nu leda landet genom krisen. Men den behöver också redan nu sammankalla en kommission som följer hela förloppet, utvärderar det och ger förslag till Sveriges framtida krisberedskap.

Hemmets Vän

19 mars 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Vikande förtroende för Löfven och regeringen
Rött blod i oss alla
EU återöppnar gränser – men Sverige får vänta
Pisa-proven blottlägger skolans reformbehov
Kännbara konsekvenser för unga generationen
Förnedringen i ljuset
Snabbutred spridningen av covid-19 i äldrevården
Ingen plats för arrogans
Vi har misslyckats skydda våra svagaste
Polisen kraftsamlar - ändå skjuts allt fler


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies