Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Moralen luckras långsamt upp

Debatt Publicerad: 2020-02-27 15:38

De ekonomiska hjulen snurrar allt fortare och starkare, trots att vårt enda hem i kosmos har akuta förslitningsskador. Utbudssamhället fortsätter att växa, inte minst genom nya medier. Hela livet verkar i dag handla om varor, pengar, konsumtion och ekonomiska relationer.

Även i mellanmänskliga relationer är vi numera kalkylerande kunder och inte vänner som oegennyttigt hjälper varandra. Ekonomism och konsumism har blivit vår tids världsreligion. Dess heliga skrifter är en tjock budget.

Den rådande ekonomiska logiken begränsar också vårt synfält. Vi tror till exempel att slavhandel upphört, men i barnarbete, sexhandel och kontraktsslaveri för migrantarbetare runt om i världen betraktas miljontals människor fortfarande som ägodelar.

Om vi ska bygga ett gott samhälle som är präglat av förtroende, tillit och respekt, då behöver etiken komma inifrån. Det är när människor visar osjälviskhet och samhällsansvar som det skapas ett samhälle med höga etiska världen. Alltför lätt hamnar vi i en diskussion om att staten och politiker måste ta sitt ansvar.

Jag tror att etiken och den djupa förståelsen om vad som är rätt och fel behöver växa underifrån. Här är folkrörelserna en avgörande faktor. Att vi själva tar tag i problemen, att vi reagerar. Ett bekymmer är att vi idag har en ganska bräcklig gemensam värdegrund i vårt samhälle. Etiken behöver växa fram inifrån. I samtal, i debatt, i lokalt samhällsengagemang. Folkrörelserna och föreningslivet behöver vara spjutspetsen att driva på i det etiska samtalet. När det är tyst och allt sopas under mattan frodas det som bryter ner.

Finns det några alternativ som visar att samhället kan fungera bättre? Finns det verkligen inte någon som kan stoppa ondskan som tagit delar av vårt samhälle och hotar framtiden? Visst är det bra att regeringen samtalar med övriga politiska partier om det akuta läget. Men det behövs betydligt mycket mer än samtal. Min övertygelse är att vårt samhälle behöver bland annat en tydlig värdegrund, en vuxen närvaro, omsorg, tjänande, tillit och mod att protestera mot det som är orättfärdigt. En tydlighet från oss vuxna. Civilsamhället och kyrkan måste inkluderas i större omfattning och ta ett delat ansvar med vårt samhälles institutioner. Vi måste ge hopp, och hoppet bär oss mot en positiv förändring.

Vid Dr Denis Mukweges besök i Örebro i slutet av oktober 2019 berättade han att mellan 2012  och 2016 rövades 49 flickor bort från sina hem i en by i östra Kongo. De våldtogs och torterades. Deras blod samlades av förövarna för att användas vid ockulta riter. De flesta flickorna var mellan två och sex år gamla. De rövades bort mitt i natten och hittades slängda i buskarna eller på fälten utanför husen.

I dag arbetar Dr Mukwege vid Panzisjukhuset i Kongo oförtrutet med att sy ihop våldtagna och söndertrasade kvinnor och barn i ett land där det pågår ett krig om naturtillgångar, och där det sexuella våldet har satts i system som ett verksamt och ändamålsenligt vapen. Dr Mukwege ställer frågan varför världen inte gör något när kvinnor och flickor skändas på ett systematiskt sätt.

Även i vårt land pågår ett våld som samhället har svårt att stoppa. Gängkriminaliteten har för längesedan gått över gränsen. När till och med en ung mamma, som i famnen bär sitt barn, blir avrättad på öppen gata mitt på dagen mitt i staden, då är det någonting mer än att en gräns överträds.

Är Sverige ett land i moralisk kris? Trots att mycket av den svenska skötsamheten lever kvar pågår en långsam moralisk uppluckring.

Ett antal branscher i Sverige håller sig med svartjobbare. Nyligen presenterades en siffra på 40 miljarder i uteblivna skatte­intäkter på grund av svart­arbete.

Kriminalitet och missbruk är på betydligt högre nivåer idag än om vi jämför med 1950-talet. Numera rapporteras det om nya sprängdåd varje vecka någonstans i Sverige.

Kan vi lita på att våra politiker och samhällets institutioner klarar att hantera detta samhälles utmaning? Vad behövs? Hur vill vi att vårt samhälle ska utvecklas och fungera?

Sören Carlsvärd, Örebro


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

”Vi står inför en ny tid i Sverige”
Krisen och dess nya möjligheter
Religionslektionen som gick snett
Låt oss ta Bibelns vägledning på allvar
Omvändelse kräver uthållighet
Höj straffen för grova våldsbrott
Stor skillnad på fanatiska och hängivna personer
Den judiska Jesus-rörelsen utmanar kristenheten
Det kan bli svårt att försvara demokrati
Nationella Hjälplinjen kan vara skillnaden mellan liv och död


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies