Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Omvändelse kräver uthållighet

Debatt Publicerad: 2020-02-20 16:30

Den svenske psykiatern och kriminologen Nils Beijerot, kanske mest känd för sin forskning kring drogmissbruk, lär ha myntat påståendet att få saker kan så befria en drogmissbrukare som Jesus eller kärleken.

De som i decennier arbetat med drogrehabilitering vet också, att en själslig och andlig förvandling, frälsningen, i många fall har den starkaste effekten för att befria från missbruk och skapa bestående drogfrihet eller befrielse från kriminalitet för den delen.

Exemplen är oräkneliga både i Sverige och internationellt. I exempelvis colombianska fängelser är resultatet av mötet med Jesus och livet i hans fotspår så omfattande. Vissa år under senaste decenniet har antalet omvändelser där uppgått till flera 10 000-tals. Det är märkligt att svensk kriminalvård inte vågat djupare studera och lära av den colombianska fängelseväckelsen, även om förutsättningarna inte är desamma i Sverige.

Återfallsprocenten i ny brottslighet för personer i svenska fängelser är chockerande hög jämfört med vad som har kunnat uppvisas för fängslade som fått ett Jesusmöte och efterföljande uppföljning i colombianska fängelser.

Enskilda människors omvändelse och upprättelse till ett fungerande liv utan kriminalitet är en oerhört viktig faktor för rehabilitering. Men vill vi se påtagliga sociala förändringar i samhället behöver vi söka fler och andra exempel i historien.

Den brittiske politikern William Wilberforce är ett starkt exempel. Han växte upp i ekonomiskt överflöd och var inte känd som en energisk student, men efter sin omvändelse engagerade han sig i det brittiska parlamentet. Han ägnade hela sitt vuxna liv som politiker i kampen för att avskaffa den brutala slavhandeln, som varje år fraktade 35 000 till 50 000 afrikanska slavar över Atlanten och sålde dem bland annat i USA. Först nära hans död 1840 antog brittiska parlamentet lagar som avskaffade den tidens slavhandel. Den kanske mest kända företrädaren för denna slavhandel och hans omvändelse är slavskepparen John Newton, som senare blev präst och psalmförfattare. Bland annat skrev han psalmen Amazing Grace (”Förunderlig Nåd”).

Studier i England och USA av resultatet av de mycket stora andliga väckelserna på 1700-talet, när bland annat metodistkyrkan grundades och 100 000-tals blev troende, visar nedslående nog att under de första decennierna efter dessa väckelserörelser ökade inte antalet medlemmar i kyrkorna, och inte heller kunde den sociala misären förändras.

Men cirka 40 år efter metodistpredikanterna John Wesley och George Whitefield hade upphört med sin verksamhet fanns det en miljon engelska metodister och samhället började uppvisa stora sociala förändringar.

Men förändringarna tycks inte ha kommit varken genom att kyrkan levde i total konfrontation med samhället eller helt identifierade sig med samhället.

När Jesus vandrade på jorden såg han inte bara individer i utanförskap utan identifierade sig med dem, trots det judiska samhällets ofta brutala fördomar mot exempelvis äktenskapsbryterskor, svårt sjuka och andra marginaliserade.

I dagens samhälle tystar vi ofta vårt samvete genom att ge en liten peng i en tiggares mugg eller skickar en summa pengar till en hjälporganisation. Men likt samariern som Jesus berättar om på vägen mellan Jerusalem och Jeriko, som tvättade och förband den slagne och tog honom till sjukhusvård av något slag, så utmanas vi idag att djupare identifiera oss med slagna, föraktade och lidande. Detta istället för att ropa på tiggeriförbud för att kanske slippa påminnas om människors marginalisering.

I vårt medvetande finns tyvärr i alltför hög grad uppfattningen att ”samhället tar hand om detta”, fast vi alltför väl vet att samhället bara klarar sjukvård och social omsorg i begränsad omfattning.

Den livsförvandling som den kristna omvändelsen innebär behöver egentligen alltid följas av ”medvandrarmentalitet”. Hur radikal en omvändelse än är kan vi inte nöja oss med att någon får förbön i en gudstjänst men sedan inte får en omsorgsfull uppföljning när det nya livet ska rota sig och läka sår och smärta från tiden före omvändelsen.

Någon har sagt att det krävs 5 procents insats för en omvändelse och 95 procent för att bli bevarad. Alla som arbetat med uppföljning och själavård efter stora väckelsekampanjer vet att det ofta behövs mycket ”medvandrarinsats” efteråt.

Det kristna evangeliet utmanar till fördjupad praktisering av det liv Jesus levde. Det är ingen skrivbordsprodukt. Det är efterföljelse, nytänkande, omprövning av tidigare icke fun­gerande insatser. Men det börjar med den enskildes förvandling av sitt hjärta, det vill säga känsla, vilja och förnuft.

Per Danielsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies