Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Skydda barn mot våld

Ledare Publicerad: 2020-02-20 16:26

Den första januari blev barnkonventionen lag i Sverige. Men trots så vackra ord om barnperspektivet och att skydda barn både mot olika typer av våld i hemmet och andra övergrepp är föräldrarätten i Sverige oerhört stark. I de flesta fall är detta bra. Men den inte bara stärker föräldrar som vill skapa trygga uppväxtmiljöer för sina barn. Det stärker  också föräldrars rätt att fortsätta vårda sina barn trots att de misshandlar dem fysiskt och psykiskt. Vi får inte tro att införande av barnkonventionen som lag kommer att stoppa alla övergrepp mot barn.

Just därför att föräldrarätten är så stark kan hemmet för en del barn bli den mest otrygga platsen på jorden. Ett alltför stort antal misshandlas av sina föräldrar. Alltför ofta tror vi och hoppas att samhällets skyddsnät är väl fungerande. Det är lugnast så. Men om denna tro är en villfarelse?

Lärare, förskollärare, socialsekreterare och andra som har med barn att göra hoppas i det längsta på förbättringar för utsatta barn. Men ändå måste vi konstatera att en del föräldrar aldrig borde blivit vårdnadshavare. De saknar förmåga till sunt föräldraansvar eller vill inte ta ansvaret.

Integrationen av flyktingfamiljer och invandrare i det svenska samhället har inte fungerat bra. Mycket mer måste göras för att stoppa föräldrar som försöker förtrycka sina barn fysiskt, psykiskt eller andligt.

Men ingen ”ursprungssvensk” medborgare får slå sig för bröstet och tro att ”den svenska modellen” är garanten för barns trygghet i hemmet.  När tidigare självklara normer och mänskliga rättigheter överges, när sanning, barmhärtighet, grundläggande omsorg, rättvisa och kärlek förkastas för andra ideal, då eroderar grunden i det svenska samhällsbygget.

När karriären och självförverkligandet, statusjakten och andra identitetsmarkeringar hamnar i fokus, då kommer barns grundläggande behov och trygghet i kläm.

Dagens Nyheters ledarskribent Lisa Magnussons ledare i måndags, att ”Barn är inte de vuxnas leksaker”, pekar på våra bristande redskap i samhället att ge alla barn trygg uppväxt och utveckling.

I många stycken har vi fått ett anonymitetssamhälle i Sverige. ”Du ska inte lägga dig i!”, ”Du begriper inte vad som är bäst för mina barn”,  är bara några invändningar när en granne, arbetskamrat, vän eller släkting försöker agera.

Visst är det obekvämt, obehagligt och ibland till och med hotfullt att i vissa situationer tydligt ingripa när vi misstänker att barn i en familj inte mår bra. Och visst kan dörrarna vara så tillbommade och persiennerna så kompakt nedfällda att omgivningen inget märker. Orsaken till föräldrars misshandel av sina barn kan vara drogmissbruk, kulturkrockar eller andra faktorer.

Men vi får inte tiga. Vi får inte blunda. Vi måste använda alla de resurser som finns för att trygga barns uppväxt. Förskollärare och lärare kan ofta se eller misstänka. Grannar eller vänner likaså. Visst kan det vara fel. Men rädslan för att ta fel får inte hålla oss borta från att agera och låta polis, socialsekreterare eller andra myndighetspersoner undersöka om det finns fog för misstankarna. Skyddsnäten måste förbättras. Vi måste i olika sammanhang och miljöer våga vara obekväma just för att trygga barns uppväxt till att bli stabila, väl fungerande samhällsmedborgare.

Hemmets Vän 20 februari 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Vikande förtroende för Löfven och regeringen
Rött blod i oss alla
EU återöppnar gränser – men Sverige får vänta
Pisa-proven blottlägger skolans reformbehov
Kännbara konsekvenser för unga generationen
Förnedringen i ljuset
Snabbutred spridningen av covid-19 i äldrevården
Ingen plats för arrogans
Vi har misslyckats skydda våra svagaste
Polisen kraftsamlar - ändå skjuts allt fler


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies