Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Höj straffen för grova våldsbrott

Debatt Publicerad: 2020-02-13 14:19

Aftonbladet har under januari genomfört en skakande granskning av 58 tonåringar som varit inblandade i mord sedan 2015. Siffran är bara en i mängden som skakar om Sverige. 334 skjutningar och 236 sprängdåd skedde under 2019. Ungdoms­rånen har ökat med 31 procent på ett år. Den kriminella utvecklingen i Sverige är exceptionellt oroande.

En del siffror i Aftonbladets granskning slår oss med häpnad. Till exempel att 21 av de tonåringar som dömts för mord, medhjälp eller försök till mord, inte tidigare dömts för något brott. Det här är alltså första gången som de lagförs för ett brott. Antingen går de från laglydiga ungdomar till mördare, utan tidigare eskalering. Men mer troligt är att de även tidigare begått brott och varit en del av en kriminell miljö, men att de inte blivit upptäckta. Det är mycket allvarligt.

Över hälften av de 58 tonåringarna har inte blivit omhändertagna av socialtjänsten, trots att de senare ska bli iblandade i mord. Mer än hälften var också behöriga till gymnasiet. Det rör sig alltså inte om personer som redan i de tidiga tonåren varit chanslösa. De hade kunnat gå vidare i livet, till gymnasiet och vidare ut i arbetslivet. Siffrorna stämmer också överens med dem som presenterades av Amir Rostami i hans rapport ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige”, som även den konstaterade att ungefär hälften av de aktiva i organiserad brottslighet har gymnasieexamen och bara 19 procent varit föremål för insatser från socialtjänsten när de växte upp.

Det är uppenbart att det måste göras betydligt mer för att komma åt unga kriminella. Tyvärr händer alldeles för lite. Ett av skälen till att ungdomar pressas att utföra mord är att de får betydligt lägre straff än vuxna. Straffrabatterna sträcker sig också betydligt längre än myndighetsåldern: Ända tills gärningsmannen fyller 21 får vederbörande betydande straffrabatter. Kristdemokraterna anser att detta är helt fel. Straffrabatten för myndiga personer måste avskaffas.

Tyvärr sjunker den grova brottsligheten så lågt i åldrarna att personer som bara är 16 år utför mord. Då döms de endast till sluten ungdomsvård, vilket innebär ett maxstraff på fyra års sluten ungdomsvård. Det anser vi kristdemokrater inte är acceptabelt. Straffen måste bli väsentligt högre för den som begår grova våldsbrott, även om denne är under 18. Dessutom borde den som utnyttjar omyndiga i kriminell verksamhet straffas hårt för att undvika de så kallade tröskeleffekterna, att det är mer gynnsamt för en ung person att begå ett brott, eftersom straffskalan är så låg.

Men detta är åtgärder som sätts in när det omgivande samhället redan misslyckats. För att hindra ungdomar som är på väg mot brottets bana behövs ett antal åtgärder på det sociala området. Kristdemokraterna har föreslagit en miljardsatsning för sociala insatser mot brott. Statens institutionsstyrelse, SIS, har idag ansvaret för den slutna ungdomsvården. Myndigheten behöver en rejäl genomlysning, efter att det flera gånger riktats allvarlig kritik mot enskilda SIS-hem. Myndigheten och dess anställda behöver både kompetens- och metodutveckling för att kunna jobba så effektivt som möjligt med unga kriminella.

Det brottsförebyggande arbetet kräver också en stärkt socialtjänst. Kristdemokraterna vill införa en nationell kris­socialjour, som ska kunna sättas in på extra utsatta platser. Till exempel kan det röra sig om ett områden som är på väg att sättas på polisens lista över utsatta område. Då kan en krissocialjour göra en riktad men uthållig insats. Det kan också röra sig om ett område där ett kriminellt gäng nyligen slagits ut av polisen och där skarpa insatser kan vara skillnaden mellan att ungdomar faller ner i kriminalitet och etablerar nya gäng, eller att de väljer en annan väg.

Sverige behöver en beslutsam regering som tar sig an frågan med full kraft. Vi beklagar att det saknas i dagsläget.

Ingemar Kihlström (KD)

Mattias Ingeson (KD)


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)



Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Pingstens utmanande rötter
Går det att överleva krisen?
Jerusalem blir världens andliga nav
Be och kom med hopp för Sverige
Sprid och läs kristen litteratur!
Tillit förutsättning för gott samhälle
Det värsta har redan hänt – tack och lov!
”Fruktan kan vara farligare än viruset”
”Vi står inför en ny tid i Sverige”
Krisen och dess nya möjligheter


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies