Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Släpp tunnelseendet

Ledare Publicerad: 2020-02-13 14:10

Utsatta förorter i Sverige, i­bland kallade utanförskapsområden, har varit i fokus ett antal år. Bergsjön och Hjällbo i Göteborg, Rosengård i Malmö, Vivalla i Örebro och ett antal andra är exempel. De flesta politiska partier har haft synpunkter och förslag till insatser, kanske ännu mer efter att polisen graderade en lista över de 61 mest utsatta förorterna med utanförskap, kriminalitet, hög arbetslöshet. Statsvetarprofessorn Peter Esaiassons forskningsprojekt ”Förorten”, utifrån samtal med nära 1 000 personer i göteborgsförorterna Bergsjön och Hjällbo, menar att civilsamhället i de studerade förorterna inte fun­gerar. Samtidigt skriver han att ”Moskéer och kyrkor kan vara ett undantag, där har jag ingen inblick”.

En så omfattande studie är värdefull även om också forskaren själv medger brister. Polisens slutsats i stadsdelen Gårdsten är att samarbetet mellan bostadsbolaget Gårdstensbostäder, polisen och många frivilligorganisationer har gett en positiv utveckling. Var man än gör ett nedslag med en ärlig och lite bredare studie kommer man säkert fram till liknande slutsatser. Förändringsarbete för integration tar tid. Stat och kommun kan bara delvis avhjälpa bristerna. Det behövs många samverkande grupper för ett gott resultat.

I stadsdelen Vivalla i Örebro finns intressanta exempel. Bostadsbolaget ÖBO renoverade delar av bostäderna i den välkända stadsdelen där man hade hög arbetslöshet, stor kriminalitet och andra sociala problem. Det område man renoverade, och då även vände ingången till de olika gårdarna mot varandra, fick en kanske oväntad effekt: Större ansvarstagande av hyresgästerna för sin boendemiljö, drastisk sänkning av antalet anmälda brott och ökad trivsel. Det är bara ett exempel.

För nära 30 år sedan inträffade en stor centrumbrand i en stockholmsförort där ungdomar provocerade fram en brand som ödelade ett helt köpcentrum med bank, post, bibliotek, simhall och ett antal butiker. Men ur askan reste sig ett civilsamhälle i samverkan med kommunen, bostadsbolaget, polisen, skolan och många olika föreningar. Alla medverkade till ett stort engagemang av aktiviteter och ansvar för bostadsområdet. Brottslighet och droganvändning sjönk påtagligt och det började sjuda av gemenskap och engagemang mellan invånarna.

Den som vill skapa sig en bredare bild behöver studera och lyssna till olika aktörer, samtala med människor, ta del av föreningsliv och kyrkornas arbete. Stat och kommun med alla sina insatser klarar bara en del. Insatserna i utsatta förorter är ett mödosamt arbete som kräver uthållighet och samverkan.

Det behövs eldsjälar som är goda förebilder, föreningsliv som erbjuder ett lockande och brett spektrum av aktiviteter både för flickor och pojkar.

Föräldrar behöver öka sin närvaro och våga ställa obekväma frågor till sina barn: ”Var var du igår kväll? Varför kom du hem så sent? Vilka kompisar umgås du med?”

Lagledaren i fotboll behöver tänka och veta mer kring barnen och ungdomarna i laget än att de presterar bra på fotbollsplanen.

Samtidigt får inte skolan avlövas sina sociala insatser. Lärarna ska främst ägna sig åt kunskapsförmedling, men mer personal behövs i skolan i form av skolvärdar, läxläsningshjälp, fritidsledare med mera.

Kyrkornas insatser är viktiga och även där behöver dess medlemmar finnas närvarande mer än söndag klockan elva. Så sker också på många håll och då byggs broar och relationer som skapar ökad trygghet i stadsdelarna. Det kommer successivt ett helt land till del.

Hemmets Vän 13 februari 2020


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

USA är långt större än president Trump
Osäkerhet skapar nyorientering
Vaccinationen är i gång – men är Sverige redo?
Lucia förmedlar hopp
Covid-vaccinerna snart klara, men är sjukvården redo?
Byt perspektiv
Våld mot lärare vittnar främst om brist på etik
"Det mesta är ännu ogjort – underbara framtid!"
Ljuset starkast i allhelgonatid
Gräns för religionsfriheten


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies