Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Den judiska Jesus-rörelsen utmanar kristenheten

Debatt Publicerad: 2020-02-06 14:28

Förhållandet mellan judendomen och den kristna kyrkan har varit en plågsam historia ända sedan Justinus Martyren mot slutet av andra århundradet introducerade den så kallade ”ersättningsteologin”. Kyrkan ansågs nu vara det nya förbundet – det ”nya Israel”, medan det judiska folket förlorat sin ställning som Guds egendomsfolk. De här tankarna färgar fortfarande den officiella kristenhetens attityd till det judiska folket, vilket också spiller över på till exempel Svenska kyrkans politiska inställning till staten Israel.

Med de här erfarenheterna har Jesus varit en ”icke fråga” bland judar. Förhållandet till kristna har präglats av attityden: ”låt oss få vara det vi är, var och en på sitt håll.” Det har dock funnits en viss kristen-judisk dialog men den har i huvudsak haft sin utgångspunkt i de frågor kristna ställer.  

Idag finns det tecken på att judar trots allt är beredda att komma från sitt håll och erkänna Jesu judiska identitet vilket öppnat för en forskning om judisk-kristna relationer. Numera finns det till och med en fakultet för judisk-kristna relationer på Universitet Tel Hay i Israel. Arbetet leds av professor Faydra Shapiro.

Sedan mitten på 1960-talet händer något som mer och mer kommer att utmana kristenheten i sitt förhållande till judendomen och det judiska folket.  Då uppstår en gräsrots-rörelse inom vissa delar av judendomen som omprövar sitt förhållande till Jesus. Vad man kan förstå började denna ”Jesus-messianska” rörelse spontant med några få och inte som ett resultat av kristen evangelisation. Man vill inte kalla sig kristna eftersom det namnet i judisk erfarenhet är förknippat med den kristna kyrkans förbannelse av det judiska folket och anklagelsen att de skulle vara gudsmördare.

Dessa Jesustroende uppfattar sig själva som judar. De ansluter sig till apostlarnas bekännelse till Jesus som Messias Herren och att ”det nya förbundet” upprättats av Gud i Jesus Kristus. Man säger: Jesus kom ju inte för att förkasta Israel eller ta tillbaka det Gud lovat. Han var i­stället fullbordan av löftena. Han kom för att göra Israel till ett bättre Israel, inte för att börja en ny religion. De flesta fortsätter att leva ett judiskt liv och anser sig representera den sanna judendomen genom tron på Jesus som Messias.

De anknyter därmed till den rörelse som fanns inom judendomen från pingstdagen och framåt under det första århundradet. Dessa kallades från början för Nasaréerna eller Nitzrim. I likhet med dessa tror de att Jesus från Nasaret var Messias, att Jesus som Guds son dog för våra synder, enligt Jesaja 53, och uppstod enligt skrifterna.

Vid slutet av första århundradet beräknas att över en miljon judar trodde på Jesus som Messias. Enligt vissa uppskattningar skulle den messianska rörelsen idag ha ungefär samma omfattning (David M. Hargis, ”Basic of Messianic Judaism”). Antalet Jesustroende judar i I­srael uppgår till mer än 15 000. De olika församlingarna har god kontakt med varandra genom sina ledare och man arbetar speciellt bland judar som kommer från det gamla Sovjet.  

Alla dessa Jesustroende judar är en märklig företeelse, med tanke på det starka avståndstagande till Jesu anspråk, som funnits inom judendomen under större delen av kyrkans historia. ”Jews for Jesus” är idag en rörelse som utvecklats självständigt på sin egen judiska grund utan att söka vägledning från sina kristna bröder.  Ändå håller denna Jesus-väckelse på att bli en ”familjeangelägenhet” i judisk-kristna relationer.

Omfattningen av antalet judar som bekänner sig till Jesus som Messias är i sig en utmaning. Den messianska rörelsen har nu pågått så länge att den utvecklat en teologisk medvetenhet som konfronterar kristen teologi på viktiga punkter. Daniel H. Stern har bland annat gjort en egen översättning och kommentar till Nya testamentet. Han är också författare till en intressant skrift, ”Restoring the Jewishness of the Gospel”. Den borde vara en tanke­ställare för svensk kristenhet som förlorat kontakten med sina judiska rötter.

Jag kan inte avgöra i vilken grad Stern uppfattas som talesman för hela den messianska rörelsen, men jag är övertygad om att hans ståndpunkter kommer att ha stor betydelse för den fortsatta utvecklingen, inte minst i dialogen mellan traditionell kristendom och Messianic Jewishness.

Sven Nilsson

Fotnot: Om man vill följa den Messianska rörelsens utveckling i ett internationellt perspektiv kan man gå in på hemsidorna för respektive messianska organisationer. Här är de viktigaste: Messianic Jewish Alliance of America, Union of Messianic Jewish Congregations, International Alliance of Messianic, Congregations and Synagogues, International Messianic Jewish Alliance och Jews for Jesus.


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)The Messianic Prophecy Bible Björn Axellie
2020-02-06 16:50
Bra artikel!
Här en till som jag följt länge:
The Messianic Prophecy Bible, Bitanisera här:
https://free.messianicbible.com/2020/

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Pingstens utmanande rötter
Går det att överleva krisen?
Jerusalem blir världens andliga nav
Be och kom med hopp för Sverige
Sprid och läs kristen litteratur!
Tillit förutsättning för gott samhälle
Det värsta har redan hänt – tack och lov!
”Fruktan kan vara farligare än viruset”
”Vi står inför en ny tid i Sverige”
Krisen och dess nya möjligheter


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies