Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Nationella Hjälplinjen kan vara skillnaden mellan liv och död

Debatt Publicerad: 2020-01-23 15:58

Nationella Hjälplinjen, som erbjöd samtalsstöd för människor i psykisk kris eller i andra svåra livssituationer via en jourtelefon, som var öppen alla dagar, lades ner vid årsskiftet. Funktionen skall istället föras över till regionerna. Det är ett stort svek.

Det är bättre och tydligare med ett nationellt nummer, så att människor i ett krisläge vet vart man anonymt kan ringa. Där det finns kunniga männi­skor som svarar.

Vi vet att den psykiska ohälsan växer, och att trycket på andra ideellt drivna hjälplinjer, redan är för stort.

Rapporter från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har under flera år visat, att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Detta är djupt oroande.

Psykisk ohälsa florerar också bland medelålders och äldre.

Bland pensionärer finns många som kämpar med psykisk ohälsa utan att få rätt diagnos, stöd och behandling.

Det är en utsatt grupp, som riskerar att bli marginaliserad, utan rättmätig hjälp, som skulle kunna ge dem ett bättre liv.

Varje dag tar en person över 65 år, oftast en man, sitt liv i Sverige. Anledningen är många gånger ofrivillig ensamhet. Här rycks nu Hjälplinjen bort. En möjlig livlina för människor med bland annat självmordstankar. Hjälplinjen kan vara skillnaden mellan liv och död.

Psykisk ohälsa möts inte sällan av fördomar och okunskap, och inom kristna sammanhang är det inte ovanligt att männi­skor med psykisk sjukdom, upplever känslor av skuld, skam och utanförskap.

Här kunde de som bemannade Hjälplinjen också motverka stigmatiseringen.

Personligen har jag erfarenhet av psykisk ohälsa. Mitt i en aktiv tillvaro med föreläsningsuppdrag över hela landet, rådgivningssamtal, familjeliv med barn och barnbarn, hus och vänner, idrottsintresse, insjuknade jag i en svår egentlig depression, tillsammans med djup, ofta på gränsen till outhärdlig, ångest.

Under en tioårsperiod förändrar sjukdomen mitt liv. Det som verkade utstakat för flera år framåt sattes plötsligt i kraftig gungning, vilket hotade att smula sönder min integritet och personlighet.

Jag har nu varit frisk under några år. Depression och ångest handlar inte om en flyktig sinnesstämning, som man kan ta sig ur med egen viljeansträngning. Detta kan vara svårt att förstå för människor, som aldrig själva lidit av någon psykisk sjukdom.

För egen del kan jag vittna om att inget jag hittills gjort i mitt liv har krävt mer av mig, än varje minut jag orkade leva, när jag var som mest plågad.

Jag är legitimerad psykolog och diplomerad psykoterapeut vid S:t Lukas. Det innebär att jag under mitt liv har haft och fortfarande har kontakter med människor, som drabbats av psykisk ohälsa.

Att stänga ner Hjälplinjen, som var en livlina och tröst för många plågade människor och hänvisa till regionerna utan att ha en konkret plan för hur detta skall gå till, är både ansvarslöst och oanständigt.

Detta beslut måste vara fattat av människor bakom ett skrivbord, utan egen personlig erfarenhet av vad psykisk ohälsa är.

Under åren har jag lärt mig, att en människa måste själv exempelvis ha plågats av ångest, för att till fullo förstå vad det innebär. Det är diskrepans mellan att veta inifrån och att försöka förstå utifrån.

Det har börjat att mullra bland riksdagspolitiker över att Hjälplinjen har stängts.

Därför är jag hoppfull och tror att Hjälplinjen kommer att starta upp igen – så att fler får tidig hjälp.

Christer Olsson, psykolog och författare


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

”Fruktan kan vara farligare än viruset”
”Vi står inför en ny tid i Sverige”
Krisen och dess nya möjligheter
Religionslektionen som gick snett
Låt oss ta Bibelns vägledning på allvar
Moralen luckras långsamt upp
Omvändelse kräver uthållighet
Höj straffen för grova våldsbrott
Stor skillnad på fanatiska och hängivna personer
Den judiska Jesus-rörelsen utmanar kristenheten


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies