Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Olycksfall eller dold indoktrinering?

Debatt Publicerad: 2020-01-09 16:35

Våldsbejakande islamism är ett av de största hoten mot vår svenska demokrati idag. Det talas mycket om hur vi behöver ta krafttag för att motverka parallellsamhällen där ungdomar riskerar att radikaliseras. Därför är det chockerande att man i kommunala svenska skolor har kunnat använda importerande läromedel med våldsbejakande och indoktrinerade innehåll i modersmålsundervisningen.

Det är dags att den socialdemokratiska regeringen slutar sila mygg men svälja kameler!

När våldsbejakande, islamistiska läromedel används i en vanlig svensk skola, finns det större problem än om elever i en vanlig, kommunal skola skulle få gå på en dramatisering om varför vi firar jul. Eller att elever, som med familjens goda vilja går på en konfessionell skola, skulle få höra en frivillig bordsbön.

Det var i mitten av november som media avslöjade att Zacharias Fjellander, enhetschef för modersmålsenheten i Östhammars kommun, upptäckt att läroböcker i persiska innehöll islamistisk propaganda. Barnsoldater glorifieras, ungdomar uppmanas att gå in i kampen mot judarna och Mellanösterns enda demokrati, Israel, kallas för ”Satan”.

Detta är helt i strid med den svenska skolans värdegrund. Skollagen talar om att ”utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”.

Läroplanen säger att ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfes­sionell.”

Några dagar efter avslöjandet, den 21 november, riktade jag en interpellation till utbildningsminister Anna Ekström (S). Bland annat frågade jag vilka åtgärder hon kommer vidta för att elever inte ska utsättas för religiös och antidemokratisk propaganda och om det behövs en instans som granskar att läromedel följer läroplanen.

Redan påföljande vecka, den 28 november, gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att föreslå ”hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola”, och ”föreslå hur val av ändamålsenliga och tillgängliga läromedel av hög kvalitet kan underlättas”.

I interpellationen frågade jag också vilka åtgärder ministern avser att vidta för att klargöra vid vilka svenska skolor som det aktuella undervisningsmaterialet har använts, och om ministern ser behov av att inventera om fler exempel på olämpliga läromedel används. Tyvärr fick jag inte svar på det.

Var det inträffade fallet i Östhammars kommun ett olycksfall i arbetet, på grund av att modersmålsläraren i persiska inte kände till att det finns svenskproducerade alternativ? Eller ingår det i en agenda som syftar till radikalisering av ungdomar med en viss bakgrund, dold bakom svenskspråkiga lärares bristande kunskap i främmande språk?

Det lär vi inte få veta, om inte regeringen låter utreda händelsen och inventera i vilken omfattning de aktuella läroböckerna har använts runt om i Sverige.

Jag vill inte ha ett kontrollsamhälle. Jag värnar den svenska demokratin, med såväl yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet och samvetsfrihet. Men vi får inte vara naiva. Det måste finnas sätt att granska att läromedel följer den svenska läroplanens värdegrund och inte direkt motverkar de värden som svensk skola bygger på.

Därför uppskattar jag att regeringen tog övriga frågor, som jag och många med mig har ställt, på allvar. Man ska nu utreda på vilket sätt staten kan bidra till att elever i svensk skola får tillgång till läromedel som bygger på den svenska skolans värdegrund. Jag ska med största intresse ta del av vad den utredningen leder fram till.

Gudrun Brunegård, riksdagsledamot (KD) och utbildningspolitisk talesperson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Pingstens utmanande rötter
Går det att överleva krisen?
Jerusalem blir världens andliga nav
Be och kom med hopp för Sverige
Sprid och läs kristen litteratur!
Tillit förutsättning för gott samhälle
Det värsta har redan hänt – tack och lov!
”Fruktan kan vara farligare än viruset”
”Vi står inför en ny tid i Sverige”
Krisen och dess nya möjligheter


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies