Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ge svenskt jordbruk bättre villkor

Debatt Publicerad: 2020-01-03 14:27

Klyftan mellan stad och land växer. Skillnaderna i livsstil, värderingsmönster och materiella intressen mellan storstadsbor och landsbygdsbor skaver allt mer. Att människor som lever under olika betingelser har olika synsätt på samhället är inte konstigt. Däremot är det ett problem att politiken de senaste åren allt för ofta har utgått från storstadens verklighet.

Miljöskatter av olika slag, även om de var för sig har en miljöstyrande effekt, kan sammantaget slå hårdare mot landsbygdsborna än storstadsborna. Samtidigt vore det inte hållbart om alla människor bodde i städerna.

Behovet av produkterna från jord och skog är större än någonsin. Antalet människor som lider av hunger är stort. På flera håll i Sverige finns goda naturliga förutsättningar för jordbruk, och det bedöms att de kommer förbättras ytterligare i ett varmare klimat.

Det är ett stort slöseri att mjölkgård efter mjölkgård läggs ner i Sverige, som är ett fantastiskt land att producera livsmedel i, och att över en halv miljon hektar jordbruksmark ligger i träda. På tio år har 20 procent av betesmarken i Sverige vuxit igen. När de svenska bönderna lägger ner sina jordbruk så öppnar vi samtidigt upp för ytterligare import av mat som producerats med metoder som inte är tillåtna i Sverige.

Sverige skulle kunna bli en netto­exportör av livsmedel om den politiska viljan fanns. I takt med att världen blir mer orolig behöver vi öka vår självförsörjning av livsmedel i Sverige, det duger inte att den är nere under femtio procent.

För att vända utvecklingen krävs ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft för de svenska bönderna. Men det krävs också ett moraliskt stöd från det omgivande samhället. Kommuner och konsumenter behöver köpa mer livsmedel från svenska bönder.

Vi kristdemokrater har flera förslag för att öka lönsamheten inom jordbruket. Vi vill sänka skatten på den diesel som används inom jordbruket. Vi vill att samma krav som ställs på svenska bönder ska ställas vid offentlig upphandling av livsmedel.

Med andra ord: all mat som köps in av offentlig sektor ska vara laglig att producera även i Sverige. Vi vill öka startstödet för unga jordbrukare. Regelbördan måste minska, idag kan en bonde ha över sexhundra regler att förhålla sig till inom sitt jordbruksföretag.

Ett växande gissel för jordbrukarna är den stora vildsvinsstammen. Lantbrukare får idag ingen ersättning för förlorad skörd, förstörda stängsel eller tid som måste läggas på avskjutning.

Kristdemokraterna har därför föreslagit att 100 miljoner per år avsätts i statens budget för att genomföra ett vildsvinspaket, som utgörs av flera åtgärder för att få bukt med artens antal. Alla hinder för att minska vildsvinsstammen måste tas bort.

I vårt vildssvinspaket föreslår vi bland annat att staten ska stå för kostnaden för test av trikiner och radioaktivitet i fällda svin. Det innehåller också ett stöd för utbildning av jägare och jakthundar. Stöd ska kunna utbetalas för att stängsla utsatta odlingar mot vildsvin, även inköp av fällor bör kunna få bidrag. Vi vill också att jägare ska kunna sälja viltkött för ett belopp upp till 45 000 kronor per år skattefritt. Drönare med kameror bör tillåtas som ett hjälpmedel i jakten.

I stället för att betrakta landsbygden som ett problemområde som behöver ”åtgärder” bör vi ställa frågan om hur vi på bästa sättet kan tillvarata landsbygdens potential, till nytta för Sverige och världen. Vi kristdemokrater menar att landsbygden och svenskt jordbruk verkligen har en fantastisk framtid framför sig, men då krävs mer än bara tomma ord. Villkoren på landsbygden och för svenskt jordbruk måste förbättras, annars kommer klyftorna mellan land och stad att öka än mer. Där vill vi inte hamna.

Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Pingstens utmanande rötter
Går det att överleva krisen?
Jerusalem blir världens andliga nav
Be och kom med hopp för Sverige
Sprid och läs kristen litteratur!
Tillit förutsättning för gott samhälle
Det värsta har redan hänt – tack och lov!
”Fruktan kan vara farligare än viruset”
”Vi står inför en ny tid i Sverige”
Krisen och dess nya möjligheter


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies