Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

KD fokuserar på stärkt samhällsgemenskap

Ledare Publicerad: 2019-11-07 11:56

I helgen håller Kristdemokraterna riksting i Umeå. Förutom omval av partiets ordförande och behandling av motioner från medlemmar står två propositioner från partistyrelsen på dagordningen.

Den ena propositionen handlar om landsbygden.

Den andra propositionen handlar om integrationspolitik och innehåller ett förslag om allt ifrån en integrationsberedning i riksdagen och ändrade regler för tolkar till reformerat försörjningsstöd och språkkrav för medborgarskap.

Ansatsen är samhällsgemenskap, ett tydligt kristdemokratiskt värdeord. För att vi i Sverige ska kunna bygga ett land baserat på samhällsgemenskap måste integrationsprocessen förbättras. En sammanfattande beskrivning är att partiledningen på olika sätt vill strama upp partiets politik på området för att vara hållbar över tid.

Att detta är ett känsligt område är tveklöst. Men det är alldeles uppenbart att vi just nu inte lyckas väl med att bygga samhällsgemenskap. Tvärtom ser vi hur Sverige splittras och på olika sätt blir mer otryggt. Därför krävs förändringar.

Detaljerna i partiledningens förslag kommer givetvis att diskuteras på rikstinget. Ska diskuteras! Men att Sverige befinner sig i en totalt annorlunda situation än för bara tio år sedan när det gäller integration går inte att komma ifrån. Och politiska partier måste förhålla sig till detta.

Om vi menar allvar med ambitionen att skapa och bibehålla samhällsgemenskap och trygghet är det uppenbart att Sverige behöver förändra och förbättra integrationsprocesserna.

Just integration är, tillsammans med migration, återkommande en av de viktigaste sakfrågorna för svenska väljare. Givetvis är det så att opinionsmätningar inte får styra ett partis ställningstaganden, men samtidigt måste partier gå i takt med sina väljare och leverera konkreta svar på viktiga frågor. Det parti som inte förmår det kommer förlora stöd och bli mindre i kommande val.

Det gäller alltså för partier att ge relevanta svar på väljarnas viktigaste frågor. Och en av dessa svåra och viktiga frågor just nu är integration (vilket hänger samman med migration).

Sverige är ett solidariskt land som hjälper människor i nöd. Och ska så förbli. För att värna detta måste vi ha regler och förhållningssätt som är hållbara över tid. Och att det finns folklig acceptans för politikens huvudsakliga inriktning.

Att ge människor som fått uppehållstillstånd i Sverige bostad, utbildning, tillgång till de sociala välfärdssystemen och sjukvård bygger, över tid, på att vi har kapacitet till detta. Och att det sker på ett ordnat sätt som leder till samhällsgemenskap, inte till ökade skillnader och utanförskap.

Hemmets Vän 7 november 2019


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Det svenska högmodet spricker
Regeringen bör tillsätta en värdegrundskommission
Bidrag med motprestation
Sverige måste protestera – Hagia Sofia blir åter moské
Israel ständig stötesten
Vikande förtroende för Löfven och regeringen
Rött blod i oss alla
EU återöppnar gränser – men Sverige får vänta
Pisa-proven blottlägger skolans reformbehov
Kännbara konsekvenser för unga generationen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies