Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Äkta vara, annars får det vara!

Debatt Publicerad: 2019-10-24 14:22

Det är fascinerande att läsa om pionjärerna som startade de olika väckelserörelserna. Att läsa om hur väckelsen startade och gav tillväxt. Att läsa om vad som var deras liv och lära. Man kan riktigt känna Pethrus och Mangs nitälskan för Gudsordet och församlingens överlevnad mitt i deras strid mot mörkrets sekulära makter, eller Georg Gustafssons totalt utgivande kamp för själars frälsning, eller ”drabbas” av Moodys och Finneys ”Andliga eld”, där väckelsen griper tag i hela nationer där de drar fram som Guds härförare.

Dagens kristenhet i Sverige har kommit vilse på andra vägar och behöver återvända till ”såsom de trodde och levde förr”, vilket är detsamma som de bibliska grunderna i Kristi lära och det sanna evangeliet. Jeremia 6:16: ”Så säger Herren: Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade: Vi vill inte vandra på den.”

Som ett olycksaligt 2 600 år gammalt eko hörs idag från en avfällig svensk kristenhet samma som på Jeremias tid: ”Vi vill inte vandra på den.”  Men, kampen mellan äkta och falskt har pågått länge, Paulus, Petrus och andra nytestamentliga skribenter kämpade mot falsk lära och trosliv, alltifrån judaism, falsk nådesförkunnelse, moralupplösning med mera. Fienden har alltid försökt släcka väckelsens eld genom infiltration av falsk religion, falska alternativ, eftersom han vet att Guds ande bejakar endast Guds Ord, Kristi lära utgiven i sanning, i sin helhet, oförändrad.

Låt oss som Bibeln säger, ”fortsätta kampen för den tro som en gång för alla överlämnats till de heliga” (Judasbrevet 1:3). Ett tydligt exempel på denna urkristna tro får man när man läser boken ”Pingstväckelsen – dess uppkomst och första utvecklingsskede” (del 1),  skriven av Arthur Sundstedt. Jag citerar från nämnda bok från sidan 74 och 76 (tidskriften Apostolic Faith nämns här, den var alltså de amerikanska pingstvännernas första väckelsetidskrift):

”I det första numret av The Apostolic Faith angav pingstvännerna det program som var grundläggande för deras verksamhet. De arbetade för ’att återupprätta den tro som en gång överlämnats åt de heliga – den gamla tidens religion, tältmöten, yttre mission, gatu- och fängelsemission och kristen enhet överallt’. Förkunnelsens huvudsakliga innehåll var: en verklig omvändelse, en rätt syndasorg och syndabekännelse och att övergiva syndens vägar, uppgörelse med människor där så krävdes, en fullkomlig hjärterening i Jesu blod, rättfärdiggörelse av nåd, helgelse, ett bibliskt dop i den helige Ande med tungotal som åtföljande tecken, helbrägdagörelse genom tron och Jesu andra tillkommelse.”

Visst märker vi tydligt att det som den första tidens pingstvänner ansåg som centralt i tron, kristna livet och förkunnelsen var sådant som också Gud i Bibeln anser vara centralt. Läser vi Bibeln märker vi ju återkommande teman som verklig omvändelse och syndabekännelse, rening i Jesu blod, rättfärdiggörelse av nåd, helgelse, dopet i den helige Ande, helbrägdagörelse genom tron och så självfallet Jesu andra tillkommelse. Och tyvärr märker vi också när vi ser på dagens kristenhet en väldig brist i förkunnelse, i tron och det kristna livet på många av dessa grundläggande teman.

Självfallet finns det exempel på pingstkyrkor, andra frikyrkor och övriga kyrkor som bejakar allt detta, men ofta kan man ha ”bekännelsen” samtidigt som man i verkligheten, i livet och i församlingen inte lever ut det man bekänner sig tro på. ”Äkta vara annars får det vara”, kan bli en livslång läxa att lära, då man bittert får erfara att man inte kan ”plocka vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar”.

När såg vi senast rejäla omvändelser och syndabekännelser i våra möten? Nyfrälsta som växer till i verkligt Jesu lärjungaskap. Brukar vi se Andens liv och kraftgärningar på våra gudstjänster, sådant som andedop och mäktiga helandeunder? Faller Guds Ande och eld över våra möten och fyller folket med Andens livsförvandlande kraft, vilket får dem att bli effektiva vittnen och tjäna Herren i sina ”andliga nådegåvor” med mera? Detta som de första församlingarna och dess troende i Bibeln vittnar om. Detta som första generationens väckelsefolk i forna tiders väckelserörelser vittnar om.

Såsom det är förutsagt i Bibeln så blir det ett stort avfall från tron strax före Jesu återkomst, men låt oss stå fasta i denna sista tid och bevara den ”äkta kristendomen”, den ursprungliga ”frikyrkliga väckelsekristendomen”.

Peter Kujala, Kälom Baptist


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Kommentar till Äkta vara Ullabritt Olofssin
2019-11-08 14:52
SÅ bra det är sanningen som vi inte vill inse idag. Tillbaka till apostlagärningarna utan Helig Ande o nådegåvor ingen väckelse men det måste börja i församlingen

Väckelsens ingredienser Peter Kujala
2019-10-25 16:56
Nej, vi kan inte resa tillbaka till fornstora dagar eller kopiera deras väckelser, Gud verkar på olika sätt i olika tider, det som behövs...Men, vissa Bibliska ingredienser och begrepp är alltid detsamma, det som nämns i artikeln och dessa ska vi åter bejaka, predika och leva ut...


Källflöde Björn Donobauer
2019-10-24 17:01
Artikeln andas den nöd som ekar mellan väggarna i många sammanhang. Det som vi har av det som dessa pionjärer hade är dock precis det samma som vi har nu. Guds ord och Guds Ande. Vi kan inte gå tillbaka till vad som var då. Ordet måste och kan bli kött hos oss.Men bara med de två verktygen. Hela Guds ord för hela människan i hela världen.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Omvändelse kräver uthållighet
Höj straffen för grova våldsbrott
Stor skillnad på fanatiska och hängivna personer
Den judiska Jesus-rörelsen utmanar kristenheten
Det kan bli svårt att försvara demokrati
Nationella Hjälplinjen kan vara skillnaden mellan liv och död
Bra för hälsan att gå i kyrkan
Olycksfall eller dold indoktrinering?
Ge svenskt jordbruk bättre villkor
Barnet i krubban - mannen på korset


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies