Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ryssland starkare när USA drar tillbaka trupper

Ledare Publicerad: 2019-10-17 14:16

Kriget i Syrien fortsätter. Eller kanske ska vi säga krigen i Syrien.  För händelserna har onekligen förändrats under årens lopp. Från början var det terrorgruppen Islamska staten som etablerade något av en tillfällig statsbildning mellan Irak och Syrien. I dag är det turkiska armén som gått över gränsen till Syrien på bred front för att skapa en 30 kilometer bred buffertzon på syrisk mark. Om manövern lyckas avser Turkiet deportera ett stort antal av de 3,5 miljoner syriska flyktingarna dit.

Turkiet är en regional stormakt som länge stått utanför kriget i Syrien. Landet har, näst USA, den största armén inom Nato.

Den turkiska krigsmakten är alltså omfattande och intakt. Att andra Nato-länder har svårt att förhålla sig till Turkiet är uppenbart. Turkiet hävdar att landet angripits av kurdiska terrorister. Detta bör enligt Turkiet jämställas med ett militärt angrepp på landet och därför bör de andra länderna inom Nato undsätta Turkiet militärt.

Detta krav från president Erdogan kommer givetvis inte att hörsammas från länder som Spanien, Belgien eller Danmark. Tvärtom kritiseras Turkiets agerande öppet av andra Nato-länder.

Som svar på att Turkiet nu långsamt avancerar in på syrisk mark samarbetar de kurdiska styrkorna med den syriska regeringsarmén. Ett steg mot slutet på det syriska inbördeskriget? För tidigt att säga, men nu sluter de  sig samman mot en yttre fiende.

Ryssland, som är allierad med Assad-regimen i Damaskus, stödjer att regeringstrupper och kurder samarbetar. Dock är situationen komplicerad även för Ryssland, som försöker stärka sina band även med Turkiet.

I Syrien, där landet sedan länge har en militärbas, finns oljefyndigheter som Ryssland vill utvinna när kriget är över. I Turkiet ser Ryssland en stark potentiell allierad i området.

President Trumps politik har varit ”America First”, med strävan att minska antalet kostsamma internationella militära engagemang. Något han nu gör genom att lämna Syrien, men också tidigare genom att inte ingripa militärt på Saudiarabiens sida när Iran angrep ett av landets största oljefält.

Under de senaste hundra åren har det alltid funnits stormakter med militärt inflytande över Mellanöstern. Frågan är vad som kommer att ske i området när nu USA backar hem?

Just nu förefaller Ryssland steg för steg flytta fram sina maktpositioner.

Vad betyder det för Israel, som stått USA nära under hela sin historia, att USA minskar sin närvaro i området?

Hemmets Vän 17 oktober 2019


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Skydda barn mot våld
Släpp tunnelseendet
Oikos kan öppna för närliggande kristna värden
Rån mot barn ökade 2019
Frieds allvarliga varning
2020 blir året då kristna nagelfars - lått oss i alla fall hoppas på det
Gott Nytt År!
En vit jul för barnens skull
En svart Nobeldag 2019
Medborgarskapet devalveras i värde


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies