Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Tryggheten för vanliga medborgare

Veckans kommentar Publicerad: 2019-10-10 13:57

I början av veckan var det någon, eller några, som satte 19 bilar i brand i Märsta, norr om Stockholm. Om du tänker att du missat detta, att du inte läst om det i media så stämmer det antagligen. Det blev någon kortare notis i en rikstidning och ett par mindre nyhetsinslag i lokalmedia. Efter att någon satt eld på 19 bilar. Nitton bilar! För de allra flesta av oss är bilen, näst hus och sommarstuga, vår kostsammaste ägodel. Att en bil bränns upp drabbar familjer och deras vardagsekonomi. I bästa fall täcks det hela av försäkringen. I värsta fall får människor stå för hela eller delar av kostnaden själva. Om detta hade hänt i slutet av 1990-talet, eller ens för tio år sedan, så hade det varit en större förstasidesnyhet, och kommenterats och diskuterats under flera dagar. Men så blev det inte denna gång.  Det har skrivits mycket om gängbrottslig­heten. Om rivaliserande gäng som tar livet av varandra. Den allvarligaste konsekvensen av dessa gängstrider är att vanliga, hederliga medborgare drabbas. De drabbas ekonomiskt. Och de drabbas när tryggheten förloras. Detta är ett allvarligt samhällsproblem. I internationella mätningar har Sverige alltid kommit väl ut som ett tryggt land där det är bra att bo. Hög livskvalitet! Men om vi inte kommer tillrätta med gängkriminaliteten kommer Sverige inom kort tappa placeringar i dessa jämförelser.Det kommer att bli svårare för större företag att rekrytera internationella experter till Sverige. Vi kommer att behöva lägga mer pengar på larm, garage, stöldsäkrade dörrar och andra åtgärder för att skapa trygghet för familjen och värna vår egendom.  

Om otryggheten ökar kommer tilliten människor emellan att avta. Det är en farlig utveckling som måste stoppas i tid.

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Vi behöver återskapa tryggheten i det svenska samhället. Det är på intet sätt omöjligt. Men det kommer att kräva politiska beslut och prioriteringar.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Att inse dödens realitet
Sommar utan konferenser
SVT gör bokslut med Knutby Filadelfia
Slutet på ett trauma
Förbered för församlingsliv
Utan pensionärer stannar kyrkan
Stenarna som ropar i P3
Bevara gamla vanor - hjälp kroppen minnas
Expressens gudsbild problematisk
Bed till Gud att vi klarar det


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies