Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Dags att definiera framtidens lärarroll!

Ledare Publicerad: 2019-09-25 11:13

Svensk skola har många problem. Ett av dem är ordningen. Det är helt enkelt brist på studiero i den svenska skolan. Det är i sig ingen nyhet. Detta har återkommit i nyhetsflödet under mer än tio år. Men en ny rapport belyser några av orsakerna till detta problem. Den visar att hälften av lärarna har tvekat att ingripa i stökiga situationer av rädsla för att bli anmälda.

Detta är svårt att riktigt ta in. Nästan hälften av lärarna uppger alltså själva att de tvekat att gripa in. Allt enligt en rapport från Novus, på uppdrag av Lärarförbundet.

Men det slutar inte där. Enligt rapporten svarar fyra av tio att det inte är tydligt vilken befogenhet de har och känner sig ofta stressade över att inte veta hur de ska agera när elever stör.

Drygt fyra av tio svarar att de känner sig osäkra på hur de ska agera när en elev vägrar lämna klassrummet trots att läraren har visat ut eleven. Omkring en tredjedel av lärarna känner sig osäkra på hur de ska agera när en elev vägrar lämna ifrån sig sin mobil eller andra föremål.

De är alltså osäkra på vad de får göra för att upprätta ordning, hur de ska göra för att avlägsna en störande elev och är till och med osäkra på hur de ska göra för att beslagta en mobil.

Det är en nedslående bild av den svenska skolan.

Att dessa lärare inte kan trivas på jobbet är uppenbart – och 30 procent av de svarande har också känt olust att gå till arbetet på grund av störande elever.

Lärarförbundet efterfrågar nu bland annat ett tydligare regelverk. Att skollagen ska förtydligas så att det inte råder någon som helst osäkerhet om att lärare inte bara får, utan ska se till att det är lugnt och tryggt i skolan. Det är högst rimliga krav.

Att statliga barn- och elevombudet drivit vissa mål mot lärare i domstol som ingripit mot störande elever förbättrar inte dessa problem. Tvärtom.

För att komma till rätta med de vikande kunskapsresultaten i skolan behöver skolan bli tryggare. Och ansvaret för detta ligger på lärare och skolledningar. Om skollagen behöver förtydligas för att vi ska få ordning – låt oss då förtydliga den omgående. Det är bråttom, för barn riskerar att fara illa i skolan om det inte är ordning i klassrum och på skolgårdar.

Vi behöver även återetablera respekten för läraryrket. Det är viktigt att vara lärare! Det finns idag exempel på föräldrar som förolämpar och kritiserar lärare och pressar dem att höja betyg. Det är oacceptabelt.

Sverige är ett modernt kunskapsland. För att fortsätta vara det måste vi komma åt problemen i skolan. En god start är att definiera framtidens lärarroll. Det kommer att behövas.

Hemmets Vän 26 september 2019


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Vikande förtroende för Löfven och regeringen
Rött blod i oss alla
EU återöppnar gränser – men Sverige får vänta
Pisa-proven blottlägger skolans reformbehov
Kännbara konsekvenser för unga generationen
Förnedringen i ljuset
Snabbutred spridningen av covid-19 i äldrevården
Ingen plats för arrogans
Vi har misslyckats skydda våra svagaste
Polisen kraftsamlar - ändå skjuts allt fler


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies