Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Tobak ger omfattande miljöproblem

Veckans kommentar Publicerad: 2019-09-12 16:36

Att rökning och snusning medför allvarliga hälsorisker är känt sedan länge. Trots det fortsätter tobaksindustrins marknadsföring och försäljning av tobaksprodukter.

Cancerfonden har konstaterat att en tredjedel av alla cancerfall är relaterade till livsstilsfaktorer och kan därmed undvikas, till exempel genom att sluta röka.

Rökningens hälsorisker har varit väl kända sedan 1950-talet. Men tobaksindustrins omfattande, negativa miljöpåverkan har inte alls uppmärksammats lika mycket.  

Cigarettfimpar är den vanligaste typen av skräp i svensk natur, och varje dag spolas fyra miljoner snusprillor ner i toaletter i Sverige. Så mycket som 80 procent av allt skräp i svenska städer är tobaksrelaterat. Allt enligt en ny rapport från A Non Smoking Generation.

Globalt är problemet enormt. Varje år slängs 4 500 miljarder giftiga fimpar på marken.

Det säger sig självt att detta är ett enormt miljöproblem. Lägg därtill skövling av skog för att anlägga tobaksodlingar och att 1,3 miljoner barn under 14 år arbetar på tobaksfält.

Det finns goda skäl att inte röka, både för hälsans och vardagsekonomins skull. Till detta kan alltså läggas rena miljöskäl.  

Steg för steg har tobakslagstiftningen skärpts i Sverige med rökförbud på restauranger och många offentliga platser. Det är bra och viktiga steg för att förbättra folkhälsan och minska risken för luftvägssjuk­domar som kol och lungcancer.

Tyvärr går det inte att helt förbjuda cigaretter eller kraftigt höja punktskatten. Varje sådant försök har misslyckats och bara inneburit en kraftig ökning av smuggling och etablering av organiserad brottslighet.

Genom medveten opinionsbildning och politiska beslut som steg för steg minskar rökningen i samhället kan dessa problem bekämpas.

Livet kan vara kort nog som det är – låt inte rökningen förkorta det ytterligare.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Utan pensionärer stannar kyrkan
Stenarna som ropar i P3
Bevara gamla vanor - hjälp kroppen minnas
Expressens gudsbild problematisk
Bed till Gud att vi klarar det
Rädda kristna ekosystemet!
Välj tacksamheten
Trygghet i coronatid
Det kommer gå bra – för vi litar på varandra
Känn förtröstan!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies