Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Kunskapen om Gud bryts ner

Debatt Publicerad: 2019-09-05 16:55

Kunskapen om Gud har huvudsakligen tre källor. Själva skapelsen ger oss en kunskap som är tillräckligt tydlig och tillgänglig för alla att endast den som förtränger sanning behöver tvivla på att det finns en Gud. ”Hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur” kan uppfattas i skapelsen och dess ordningar.

Guds Ord som nått oss genom Bibelns profeter och Jesu apostlar är naturligtvis en klar källa. Denna kunskap om Gud uppenbarar vem han är, hur han värderar det som händer på jorden och hur livet är tänkt från Skaparens sida.

En tredje och helt avgörande källa till kunskap om Gud är Jesus, Guds Son. Den historiska berättelsen om hur han levde som människa på jorden, vad han sa om Gud och det han gjorde utgör sammantaget allt det en männi­ska behöver veta om Gud för att kunna tro och ta emot evigt liv.

Idag pågår en systematisk opinionsbildning för att infiltrera dessa kunskapsområden med sekulära tankebyggnader för att bryta ner kunskapen om Gud och dess inflytande på männi­skors tänkande och handlingsmönster. Vi behöver vara medvetna om hur starka krafter det är som arbetar med detta för att neutralisera det kristna budskapets verkliga innehåll.

Den kristna församlingen/Kyrkan måste möta denna utmaning med en tydlig biblisk hållning för att bevara sin identitet och för att människor skall få vägledning utifrån en rätt kunskap om Gud.

Organisationer som RFSU, RFSL och HPTQ har länge lobbat mot den politiska sfären och media för att sätta sin ideologi på agendan. De företräder ett massivt uppror mot skapelseordningens definition av människans identitet som manligt/kvinnligt och att äktenskapet är ett liv tillsammans mellan en man och en kvinna. De håller på att skapa en fullständig förvirring i frågan om människans förståelse av sig själv. Deras ideologi är ansvarslös och bryter bland annat ner människans sexuella integritet och fråntar henne ansvaret för sin sexualitet, vilket i sin tur leder till att normalisera aborter och relativisera människovärdet.

Deras härjningar på alla nivåer i samhället kommer att få långtgående konsekvenser för en hel generation och framåt. Det allvarliga är att dessa organisationer tillskansat sig en position i samhället som närmast påminner om ett statligt ämbetsverk utan det politiska ansvar som följer av ett sådant agerande.

De har till och med tagit sig rätten att utifrån sin genderideologi och HBTQ-acceptans certifiera förskolor, myndigheter, företag och allmänna miljöer. Det senaste jag hörde, var att en kristen församling öppnat sig för att bli certifierat och ställt sig under detta förmyndarskap! Var är vi då?

Även själva kunskapen om Gud genom Bibeln, Guds Ord, konfronteras på ett strategiskt sätt med förrädiska tankebyggnader både i den allmänna debatten och i dialogen med kyrkorna.

Liberalteologien definierad som historisk-kritisk attityd till Bibeln legitimerar ett förhållningsätt som eliminerar Ordets anspråk på att vara uppenbarelse med unikt innehåll. Bibeln reduceras till litteraturhistoria eller religionsfilosofi.

Teologiska högskolor som underordnar sig det sekulära akademiska paradigmet är oskickliga till att utbilda Ordets tjänare. Pastorer som tagit till sig en sådan utbildning bygger en otroskultur i människors sinnen och håller dem fångna i en religiös overklighet. Ordet förlorar sin ställning som Guds Ord med anspråk på trons lydnad.

Det har också länge pågått en nedmontering av evangeliets frälsningsbudskap som autentisk historia alltifrån förnekelsen av inkarnationen till hur Jesu liv skildras i evangelierna: korsfäst, död och begraven – på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. På så sätt relativiserar man Jesus som historisk person, vilket förtar verklighetsinnehållet i Guds frälsningsgärning.  

Även på våra teologiska högskolor byggs det idag tankebyggnader som med sin mänskliga visdom berövar korset dess kraft. Självklart är detta inte lika problematiskt på sekulära universitet, som endast kan röra sig inom en inomvärldslig världsbild, men mycket av det akademiska paradigmet har också försvagat utbildningen av ”Ordets tjänare” för våra lokala församlingar.

Jag vet att bland andra Stefan Gustafsson och Apologia, liksom Svenska Evangeliska Alliansen arbetar med att möta dessa utmaningar.  De vet naturligtvis också att det inte bara är fråga om en ”strid mot kött och blod” – människor. Men framför allt måste den kristna församlingen veta hur vi strider mot dessa andemakter som reser sig upp mot kunskapen Gud.

Syftet från Djävulens sida är att beröva människor möjligheten att höra evangeliet om Jesus sådant det är och därigenom hind­ra dem från att kunna bli frälsta.

Därför var också dessa böneområden viktiga under den stora kristna Bönekonferensen på Ralingsås för någon vecka sedan. Men vi måste fortsätta att i bön penetrera dessa tankebyggnader som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi måste göra det samtidigt som vi ber med aposteln Paulus om ”en visdomens och uppenbarelsens Ande” över Guds folk i Sverige så att vi inte blir ett offer för de förledande allianser som dagens kulturella trender erbjuder. Idag missbrukar vi ofta talet om Guds kärlek för att försvara det som är ont i Guds ögon.

Sven Nilsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

"Det enda jag vet: Nåden räcker"
Nej tack, inget 1200-tal igen
Identitetspolitik – en varg i fårakläder
Livshjälp – inte dödshjälp!
Uppvärdera synen på ålderdom
Vad EU-toppmötet lovade bort av svenska skattebetalares pengar
Att ha makt innebär ansvar
Dagens församlingar har många uppfostrare – men var är fäderna?
Bibeln har inget program för migrationspolitik
Att ställa frågor är alltid av godo


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies