Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ett Sverige med samhällsgemenskap

Debatt Publicerad: 2019-08-29 15:25

I Sverige byggs det upp en integrationsskuld som måste brytas och betalas av. Vi har bostadsområden där det råder en alternativ rättsordning. Där moralpoliser trakasserar människor som avviker från det som anses vara ”rätt”. Politiken får inte ge upp och acceptera parallellsamhällen och utanförskap utan istället fatta beslut som gör det möjligt att bygga ett Sverige med samhällsgemenskap för alla.

Kristdemokraterna har vållat debatt när vi markerat att det är mycket problematiskt att grundläggande värderingar om människovärdet, religionsfriheten och jämställdheten kolliderar med andra värderingar. Vi menar att det då inte duger att svara ”alla värderingar är lika bra”. Ett samhälle behöver ett gemensamt fundament för att kunna ha en mångfald utan att gå sönder, vissa värderingar är därför inte valbara. Dessvärre har denna viktiga diskussion istället kommit att handla om huruvida alla ska fira jul …Sorgligt, inte minst för alla dem som i Sverige tvingas leva under hedersförtryck, parallella rättssystem och klansamhällen.

I somras skrev rabbinen, författaren och folklivsforskaren Dan Korn en artikel där han tog Kristdemokraternas tankar i försvar: ”Men det har med ideologin om att alla kulturer är lika mycket värda att göra. Och detta är en anklagelse mot Sverige, inte mot invandrare. Det är Sveriges fel att man inte från början är tydlig med att man i Sverige inte bara har rättigheter, utan också skyldigheter. Att försöka skapa en bred gemenskap är raka motsatsen till den exkludering man anklagar Busch Thor för. Och jag, en jude som inte firar julafton, känner mig inte det minsta exkluderad.”

Jag tror inte att det finns enkla och snabba lösningar för att kunna betala av på den integrationsskuld som byggts upp i Sverige. Inte minst då den verkliga motorn – civilsamhället – är den avgjort viktigaste. Det är i familjen, det civila samhällets kärna, och i de frivilliga sammanslutningarna (exempelvis idrottsföreningen, församlingen, grannsamverkan, kooperativ) som möten uppstår, kunskap överförs och det främmande blir bekant. Här knyts mellanmänskliga kontakter och band. Här förvärvas de dygder och värderingar som behövs för ett fungerande samhälle. Sanningen är ju den att normer och seder inte förändras när man passerar en nationsgräns, de förändras genom möten och genom att leva med majoritetsbefolkningen. Integration är inte att bo i samma land utan att leva i samma samhälle.

Politiken kan dock fatta en rad beslut för att underlätta integrationsarbetet. Det är avgjort viktigt att nyanlända ges nycklar för att ta sig in i det svenska samhället. Några exempel: Ge nyanlända en god utbildning i svenska språket (SFI) och en tidig kontakt med arbetslivet. Obligatorisk och gedigen information om hur det svenska samhället fungerar och vilka värderingar vi bygger vårt samhälle på. Se över EBO-lagen, som idag bidrar till trångboddhet och utanförskap. Skapa en egen brottsrubricering för hedersbrott. Inför förbud mot att diktaturer finansierar moskéer i Sverige och upprätthåll en fortsatt stram och hållbar migrationspolitik. Detta kan staten ta ansvar för, men den kan aldrig ersätta civilsamhället, ytterst handlar integrationsförmågan om möjligheten att möta och lära känna majoritetsbefolkningen. Först då är verklig samhällsgemenskap möjlig.

Hans Eklind, Riksdagsledamot (KD) Örebro län 


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Nationella Hjälplinjen kan vara skillnaden mellan liv och död
Bra för hälsan att gå i kyrkan
Olycksfall eller dold indoktrinering?
Ge svenskt jordbruk bättre villkor
Barnet i krubban - mannen på korset
Skäl för svensk alkoholpolitilk
Människor måste bli gripna av Guds ord för att behålla tron
Kulturell rotlöshet skapar förvirring
Lösningen på våldsdåden finns i familjen - hos pappa
KD i händelsernas centrum


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies