Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ingen vigselplikt, tack!

Ledare Publicerad: 2019-08-22 16:06

Staten bör inte införa vigselplikt för pastorer och präster i Sverige. Det vore att föra tillbaka vårt land till en tid då stat eller majoritetskyrka hade rätten att bestämma över enskildas tro och liv. Sverige är ju en liberal demokrati.

Frågan om frikyrkopastorer som har vigselrätt också ska tvingas sammanviga personer av samma kön och kanske på sikt även fler personer än två i så kallade polygama äktenskap, är enkel. Varje samfund måste äga rätten att definiera äktenskapet utifrån sin tro. Och de samfund som väljer att hålla fast vid en klassisk definition, att äktenskapet är ett förbund mellan en kvinna och en man, ska inte diskrimineras bara för att man inte vill vidga begreppet såsom staten gjort. Motiven är egentligen självklara.

Det första är historiskt. Sverige fick religionsfrihet 1952. Fram till dess gick det inte att lämna svenska kyrkan utan att gå in i ett annat samfund. Under konventikelplakatets tid (1726–1858) var det till och med förbjudet att fira gudstjänst utan en närvarande präst från Svenska kyrkan. Det borde vara historia, inte framtid. I en liberal demokrati ska varken stat eller majoritetssamfund bestämma över mindre samfund.

Det andra handlar om tolerans. Sverige är inte ett enhetssamhälle längre. I ett pluralistiskt samhälle som Sverige är idag måste vi klara av att hantera de olikheter som följer med det. Det gäller förstås åt alla håll. Minoritetssamfund måste acceptera att den omkringliggande kulturen inte i alla stycken harmonierar med den egna, men respekten måste också vara omvänd. Majoritetskulturen får inte diskriminera minoriteter, varken religiösa eller sexuella. Här vilar ansvaret tungt på den sekulära majoriteten och på politiken.

Ur en klassisk kristen synvinkel är äktenskapet primärt inte ett romantiskt förhållande eller ett politisk ställningstagande. Det är ett förbund mellan en kvinna och en man, där även Gud involveras. ”Gud fogar samman” (Jesus i Matteus 19). Frågan är om den sekulära majoriteten förstår vad man kräver när man vill tvinga mindre samfund till en så stor teologisk justering som att omdefiniera äktenskapet. Det handlar ju om en religiös övertygelse.

Slutligen. Det ligger ju i den kristna kyrkans identitet och i evangeliet som sådant att kalla till omvändelse och frälsning. Om staten och majoriteten varje gång det uppstår en konflikt mellan minoritetssamfund och stat kräver att dessa skall anpassa sig, riskerar staten att skada kyrkans själ.

De fri- och rättigheter som ska skydda alla minoriteter, även hbtq-grupperna, ska naturligtvis också skydda minoritetssamfund från diskriminering. Vigselplikt leder inte bara fel, det leder tillbaka till ett totalitärt samhälle som drev omkring en miljon männi­skor på flykt. Låt oss lära av historien och acceptera våra olikheter.

Hemmets Vän 22 augusti 2019


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Det svenska högmodet spricker
Regeringen bör tillsätta en värdegrundskommission
Bidrag med motprestation
Sverige måste protestera – Hagia Sofia blir åter moské
Israel ständig stötesten
Vikande förtroende för Löfven och regeringen
Rött blod i oss alla
EU återöppnar gränser – men Sverige får vänta
Pisa-proven blottlägger skolans reformbehov
Kännbara konsekvenser för unga generationen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies