Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Vårdköerna måste bort!

Ledare Publicerad: 2019-08-15 13:18

Svensk sjukvård uppvisar på många sätt resultat som är i världsklass. Det är något att vara stolt över! Samtidigt läser vi regelbundet om krisen i sjukvården. Men oaktat det positiva som går att säga om sjukvården har den ett problem som varit mer eller mindre konstant i snart 30 år, det är vårdköerna.

Köerna förefaller ha försvunnit på apoteken, men är kvar i sjukvården i övrigt.

Frågan är alltså på intet sätt ny. På 1990-talet tog diskussionen fart, och staten anslog pengar till landstingen för att arbeta bort köerna. Men det lyckades inte.

Sedan togs vårdgarantin fram. Det var en överenskommelse mellan regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting). Den stadgade från början att en patient ska får träffa en läkare inom en vecka. Om den behöver komma till en specialist så ska det ske inom 90 dagar. Och behandling, operation eller dylikt ska inledas inom 90 dagar. (7-90-90). Och med garantin följde ytterligare pengar från staten till landstingen.

Men landstingen lyckades ändå inte uppnå garantin. Det var alltså mer en viljeinriktning eller en ambition, än en verklig garanti för patienter.

Därefter vidtogs ytterligare åtgärder. Mer pengar från staten tillsattes.

Vårdvalet infördes i primärvården, med löften om kortare köer.  

Kömiljarden infördes. Det var ytterligare en miljard från staten till landstingen, som de fick dela på om de till viss del uppfyllde vårdgarantin (som de alltså redan åtagit sig att följa). Detta gav effekt och köerna minskade. (Men kritiska röster påpekade att detta skapade så kallade undanträngningseffekter.)

Där­efter fördes även vård­garantin in i lag.

Men köerna försvann inte helt. Vårdgarantin uppfylldes aldrig av landstingen. Och när den första regeringen Löfven avskaffade kömiljarden växte vårdköerna på nytt.

I år har vårdgarantin förstärkts till 0-3-90-90. Förstärkningen betyder telefonkontakt samma dag, kontakt med läkare inom tre dagar. Och kömiljarden är på väg tillbaka.

Men köerna är allt längre. I juni var det mer än 100 000 patienter som väntade längre än vad vårdgarantin utlovar, på att få träffa specialist eller att få inleda behandling.

Det verkar nästan som att dessa köer är någon sorts naturlag inom svensk sjukvård. Det har till och med skapats en speciell hemsida (www.vantetider.se) där den intresserade kan följa vårdköernas utveckling.

Självklart går det att bedriva sjukvård utan köer. Det är bara gå till andra mindre länder i Västeuropa som Nederländerna eller Schweiz så blir det tydligt.

Detta var en viktig valfråga 2018, det kommer bli en än viktigare valfråga 2022.

Köerna måste bort!

Hemmets Vän 15 augusti 2019


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Det svenska högmodet spricker
Regeringen bör tillsätta en värdegrundskommission
Bidrag med motprestation
Sverige måste protestera – Hagia Sofia blir åter moské
Israel ständig stötesten
Vikande förtroende för Löfven och regeringen
Rött blod i oss alla
EU återöppnar gränser – men Sverige får vänta
Pisa-proven blottlägger skolans reformbehov
Kännbara konsekvenser för unga generationen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies