Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Två poliser i tjänst på en yta dubbelt så stor som Belgien

Veckans kommentar Publicerad: 2019-08-01 16:16

Krisen inom den svenska polisen är ingen nyhet. Tyvärr. Inte heller är det en nyhet att Sverige har betydligt färre poliser än jämförbara länder, trots att vi många gånger har större problem med brottsligheten.

Men detta till trots, under sommarmånaderna blir den redan välkända underbemanningen än mer uppenbar.

I år befinner sig polisen personalmässigt i en mycket prekär situation i region Nord som innefattar Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Längst upp i nordväst ligger Sveriges tre största kommuner, Kiruna, Gällivare och Jokkmokk. Dessa tre är tillsammans större till ytan än länder som Danmark, Belgien eller Nederländerna.

Inom detta mycket vidsträckta område har i sommar införts ”beredskap på nätterna”. I praktiken har detta inneburit två tjänst-görande poliser nattetid. Till sin hjälp har de ytterligare en patrull som inte är schemalagd i tjänst, men som kan ringas in med en timmas varsel.

Två poliser i tjänst, ansvariga för en yta nära dubbelt så stor som Belgien. Två poliser ansvariga för en yta större än 24 av Europas länder.

Det är tyvärr alldeles uppenbart att polisiär närvaro i norra Sverige inte alls prioriterats av ansvariga politiker. Tyvärr är personalbristen inte heller ny, men sällan är den så uppenbar som dessa dagar.

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Trygghet är steg två på Maslows berömda behovstrappa. I moderna länder är det polis och rättsväsende som ansvarar för medborgarnas trygghet. Det är därför dessa myndigheter har anförtrotts rätten att, i angivna situationer, använda våld mot landets egna invånare. Allt för att skapa trygghet och upprätthålla ordning.

Polisen är ett centralt statligt åtagande. För den som värnar vanliga människors trygghet och som vill förhindra att invånare på olika sätt tar lagen i egna händer, är det av vikt att omgående stärka polismakten.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Varför känner jag inte igen ensamheten?
Ungdomsrånen - en kris för samhällsmoralen
En alltmer instabil regering
Starkt vittnesbörd om evangeliets kraft
Vad kan regeringen lära av religiösa friskolor?
Det starka samhället
Nu vänder det
Svenska skolpolitiker - lär av Finland
Vet Akademibokhandeln varför vi firar jul?
När Löfven intervjuas ökar stödet för Åkesson


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies