Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ge unga flyktingar framtidstro

Debatt Publicerad: 2019-07-11 00:00

Vilken värld vill du leva i? Frågan kan tyckas onödig eftersom det bara finns en värld och eftersom vi inte erbjuds några alternativ.

Ibland säger vi att vi slits mellan hopp och förtvivlan. Det finns verkligen mycket som ger anledning till hopp och framtidstro. För en stor del av världens befolkning går utvecklingen åt rätt håll avseende utbildning, standard och tillgång till sjukvård. I världens fattigdomsfickor finns fortfarande många människor som tvingas leva under svåra villkor.

Förtvivlan kan vi känna över ett minskat demokratiskt utrymme i många länder och en kvarvarande ojämlikhet mellan kvinnor och män. Rasistiska och hatiska grupper fyller också många av oss med förtvivlan och oro.Under den senaste tiden har vi fått uppleva en utveckling i världen som få hade kunnat förutse. Att människor är på flykt från sina hem är ingen nyhet, men proportionerna har slagit oss med häpnad.

I vårt eget land har vi fått se politiska positionsförskjutningar av det större slaget. Från öppenhetens grundhållning, till beslut att hindra människor att komma hit. Jag har stor respekt för våra politikers försök att hantera en övermäktig situation, för hårt belastade tjänstemän och ett organisationssverige som går på knäna. Men i grunden är jag rädd för en utveckling där den öppenhet som nyss var självklar nu ifrågasätts.

I Sverige finns ett stort engagemang för asylsökande och nyanlända. Församlingarna vill bidra till en mer meningsfull tillvaro under den asylsökandes väntan på besked. Genom detta arbete möter svenskfödda de asylsökande och nyanlända på ett naturligt och enkelt sätt. Det personliga mötet bidrar till förståelse och engagemang. På så vis stärks integrationen och bidrar till att skapa sammanhållning i det lokala samhället.

Motivet för arbetet utgår från vår kristna tro att alla männi­skor är skapade till Guds avbild, och en av grundvalarna i den kristna tron är att inte göra skillnad på människor. Jesus, som själv var flykting, visar i ord och handling ett kärlekens exempel: att älska sin nästa. Välkomnandet av flyktingen och främlingen är en självklarhet för oss som kyrka och vi vill verka för ett samhälle som välkomnar människor på flykt.

En annan aspekt är den psykiska ohälsan som vi möter hos ensamkommande barn och unga. Det gäller särskilt de unga från Afghanistan, men även unga ensamkommande från andra länder. Dessa unga drabbas av flytt från HVB-hem, fråntagande av god man och omflyttning mellan olika asylboenden. De måste lämna sin skola och vänner och flytta till nya orter. Många oroar sig också för utvisning till ett land där säkerheten är oviss. Allt detta skapar oro för deras framtid och svårighet att genomföra de studier de påbörjat. Situationen är svår och omänsklig.

Den intensiva konflikten i Afghanistan har resulterat i omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Antalet internflyktingar uppgår till 1,4 miljoner och 2,6 miljoner afghanska flyktingar bor utomlands. Utrikesdepartementet har allt sedan 2006 avrått från resor till Afghanistan. Säkerhetsläget bedöms som mycket farligt. Migrationsverket skriver att flera provinser i Afghanistan nu når upp till lagstiftningens definition av det som kallas ”inre väpnad konflikt”.

Ta därför unga flyktingars oro och psykiska hälsa på allvar, låt oss ge dem en långsiktig hem- och skolmiljö med möjlighet till trygghet och framtidstro. På grund av det rådande säkerhetsläget i Afghanistan bör en större hänsyn och bedömning tas i varje enskilt fall.

I ett upprop från Sveriges kristna råd till riksdagen finns tre önskemål: att barn och unga ska ges rätt till trygghet och framtidstro, att alla som beviljas asyl i Sverige ges rätt till familjeliv samt att praktiska hinder för familjeåterförening undanröjs.

I praktiken innebär detta att Sveriges kyrkor önskar att riksdagen snarast möjligt beslutar om att en återgång till ordinarie lagstiftning. Det innebär bland annat att återinföra permanenta uppehållstillstånd som norm, rätten till familjeåterförening samt att man ska återgå till den tidigare tillämpningen av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd. ​

Den tredje punkten, att undanröja praktiska hinder för de som har laglig rätt till familjeåterförening, kan mötas på olika sätt. Till exempel kan det vara möjligt att låta ambassaden i Beirut göra intervjuer för familjeåterförening för syriska medborgare eller att ha mobila ansökningsstationer.​

Sveriges kyrkor har mött asyl­sökande och nyanlända under lång tid. Liksom många andra organisationer i civilsamhället har kyrkorna utökat sitt engagemang. Sveriges kyrkor möter människor på flykt på många olika sätt. Det sker genom konkret omsorg, stöd och vägledning. På många orter samarbetar kyrkorna kring verksamheter som språkcaféer, barngrupper och flyktingråd. Kyrkorna stödjer även männi­skor på flykt som är kvar i sitt hemland eller i närområdet.

Sören Carlsvärd, Örebro


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sommarens konferenser bygger nya relationer
Du är nog trots allt kristen!
Politiken måste satsa på fisket
Liberalerna vid vägs ände
Frihet, men inte för alla
Karismatiska väckelsen – ett avslutat kapitel?
Vi behöver en bibelväckelse!
Andligt uppvaknande enar svensk kristenhet till nationaldagsbön
Orimligt att utsättas för "yogatvång" i skola och vård
Gud berör mänskligheten genom det judiska folket


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies