Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Är frikyrkan diskriminerad?

Ledare Publicerad: 2019-07-11 00:00

Pingstledaren Daniel Alm tar i ordentligt när han i DN-debatt i lördags, mitt under Almedalsveckan och Lapplandsveckan (Pingströrelsens sommarkonferens i Husbondliden utanför Lycksele) påstår att frikyrkan behandlas ojust.

Partier vill förbjuda kristna församlingar att öppna skolor, ledarredaktioner kräver att trossamfund ska fråntas statliga bidrag och en statsvetarprofessor beskriver troende som mer lögnaktiga, intoleranta och korrupta än andra. Alm menar att ”det är ovärdigt för en demokrati” och kräver ett ”politiskt erkännande av kristendomens bidrag till den svenska kulturen”. Det som hänt de senaste åren har påverkat honom. Han bär nu en känsla av ”att många politiker och opinionsbildare ser religion som ett ovälkommet inslag i den svenska samhällsbilden”.

Att Daniel Alm, ledare för en av Sveriges mest drivande frikyrkorörelser och en i en kristendomsfåra som nu globalt sett räknas i 500–600 miljoner, känner sig som ett ovälkommet inslag är egentligen förvånande. Pingströrelsen och om man vidgar det något, frikyrkan i allmänhet, är ju en stor och levande kraft i det svenska samhället. Etablerad. Ändå diskriminerad. Stämmer det verkligen?

Alm argumenterar för sin sak. Han börjar med friskolorna. Varför förbjuda konfessionella huvudmän när undervisningen ändå skall vara ickekonfessionell frågar han sig och drar slutsatsen att det mer har med huvudmannens tro att göra än undervisningens och skolans kvalité. Att det dessutom endast är cirka 1 procent av alla friskolor som har konfessionella huvudmän gör saken inte bättre.

Han tar också upp Bo Rothsteins artikel, mångårig professor i statsvetenskap, som i ett inlägg i Göteborgsposten tidigare i år påstår att ”männi­skor med religiös tro är mindre toleranta och mer korrupta”. Det är förstås inte bara kränkande utan direkt osakligt. Skulle en sådan åsikt hävdats om homosexuella skulle drevet gått för länge sedan. Alm namnger dock inte professorn. Troligen för att undvika den kritik som hans referat annars skulle kunna möta.

Till detta menar Alm att ledarredaktionerna på Svenska Dagbladet och Expressen, som aktivt argumenterar för att trossamfund ska fråntas rätten till statliga bidrag, är ”en tydlig markering”.

Tyvärr har Daniel Alm rätt i sak. Det är inte bara en känsla. Samtidigt som frikyrkorna tar alltmer konkret ansvar för samhällsutvecklingen trängs de allt längre ut i marginalen av samhället. Det är varken bra eller just. Frikyrkan som sedan mitten av 1800-talet så aktivt bidragit till demokratiseringen av det moderna Sverige har mycket kvar att ge, inte bara genom sitt sociala arbete utan främst genom sitt existentiella bidrag. I en tid av stor existentiell ohälsa, vilsenhet och ensamhet borde politiker och det offentliga Sverige ta vara på dess kraft utan att vara rädd för den tro som är kyrkan och frikyrkans cent­rum.

Hemmets vän

11 juli 2019


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Frieds allvarliga varning
2020 blir året då kristna nagelfars - lått oss i alla fall hoppas på det
Gott Nytt År!
En vit jul för barnens skull
En svart Nobeldag 2019
Medborgarskapet devalveras i värde
Drömmen om ett annat Sverige
Ryck inte upp det beprövade
När samhället blir vi
KD fokuserar på stärkt samhällsgemenskap


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies