Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Tydligare regler för organdonation behövs

Veckans nummer Publicerad: 2019-06-05 00:00

Ska en döende patient få fortsatt vård och behandling enbart för att organen ska kunna doneras till en annan människa?

Det var 2016 som nu 19-årige Carl Janevald plötsligt insjuknade i akut hjärtsvikt. Läkarna trodde först att det var lunginflammation – men till slut blev Janevald så dålig att han inte kunde gå upp för en trappa utan att börja hosta och kräkas. Akut röntgen visade att hjärtat var nästan dubbelt så stort och enbart drygt en tiondel fungerade. Janevald skrevs snart upp på en transplantationslista, och efter över två år av väntan och tung medicinering har han i dag ett nytt hjärta.

Janevald fick sitt organ, men för alla i behov av nytt hjärta, lever eller njure slutar det inte lika bra.

Otydlig lagstiftning

I januari 2019 saknades 807 organ, och förra året dog 30 personer i väntan på transplantation.Orsaken är inte bara bristen på donatorer, utan också på att sjukvården tvekar i en etiskt komplicerad situation, där lagstiftningen inte ger något tydligt svar. Den döende givaren måste ha gett sitt godkännande, men frågan är hur personalen ska agera efter att samtycket är utrett. Ska de fortsätta intensivvården så att organen inte förstörs – trots att allt hopp är ute om att rädda donatorns liv och hälsa?

– Den riktigt svåra frågan infinner sig när man gjort bedömningen att fortsatt vård inte gagnar individen, förklarar Kristina Hambraeus Jonzon, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, som fram till 2018 varit donationsansvarig för Region Stockholm-Gotland.

– För där har det inte varit klart uttalat om det är vår skyldighet att ändå fortsätta för att bevara njurarnas, hjärtats eller lungornas funktion. Och får organen inte syresatt blod går de inte att transplantera.

Regeringen har arbetat länge med att få fram en ny tydligare lagstiftning för sjukvårdspersonalen att förhålla sig till. Den första utredningen tillsattes 2013 och landade två och ett halvt år senare i förslag om att möjliggöra organbevarande åtgärder för den som sagt ja till donation.

Ny utredning presenteras

Men det fanns svårigheter i relation till grundlagen, och därför gjordes ytterligare en utredning som nu överlämnats till regeringen.

Läs mer i Hemmets Vän nr 23 – 2019


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Titlar väcker frågor i ny EU-kommission
Tre nya kvinnor i regeringen
Eksjö byggs upp efter storbrand
Såg i en syn folk bli berörda
Han vill göra Bibelns berättelser mer levande
London väntar på Johnsons nyvalsförslag
Migrationspolitiken splittrar
"Vi vill förändra det sociala arbetet i Sverige"
De tror på väckelse i Sverige
"Glöm inte de äldres utsatthet"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies