Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Kyrkan mer än en mötesplats

Veckans kommentar Publicerad: 2019-06-05 00:00

Jag får allt svårare för det offentliga Sveriges oförmåga att förstå religion i allmänhet och landets egen religion i synnerhet. För ja, Sverige är officiellt ett kristet land, trots att vi samtidigt är ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Låt mig ge två exempel.

Det första är från Hemmets Vän i förra veckan och Eva Gustafssons intressanta intervju med människorättsaktivisten Nuri Kino. Han kämpar för förföljda kristna och andra minoriteter i Mellanöstern. Han beskriver hur svårt det är att få svenska myndigheters gehör. Han refererade till ett möte med svenska UD som, apropå de omfattande förföljelserna av kristna, upprepade att ”Dialog mellan religionerna är det viktigaste, mellan religiösa ledare, men sådant kan ta tid”. En häpnadsväckande flathet och okunskap. Nuri Kinos svar var kristallklart: ”Vi har inte tid, det pågår ett folkmord där.”

Det andra exemplet är regeringens skrivelse ”Det kyrkliga kulturarvet”, bland annat om statens kulturpolitiska ambitioner för Svenska kyrkan. Texten säger: ”Det kyrkliga kulturarvet ger sammantaget goda förutsättningar för möten i tid och rum. Regeringen anser att detta är värden som bör tas till vara i arbetet för ett hållbart samhälle. Framför allt när det gäller den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet är det kyrkliga kulturarvet en särskild tillgång.” 

Den kristna tron har funnits i Sverige sedan vikingatiden och dess påverkan på och betydelse för det svenska folkets utveckling kan knappast överskattas. Men på knastertorr kanslisvenska är kyrkan nu reducerad till en mötesplats för olika perspektiv, ur ett hållbarhetsperspektiv. Detsamma skulle kunna sägas om biografer, IOGT-lokaler eller diverse folkrörelseägda kursgårdar. Församlingen är större än så! Det är ett budskap som tål att upprepas. Kristen tro sätter ord på de stora frågorna, förmedlar sanningar som stått sig i årtusenden. Texterna om Kristus förmedlar insikter om människors ansvar och om behovet av nåd och förlåtelse. Respekt för alla människors lika värde går hand i hand med en övertygelse om Guds storhet. Reducera inte kyrkan till en mötesplats, till ett tomt rum. Hon är betydligt mer än så.

Åke Hällzon 


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Öppna för nytt hopp
I Malmö kommer nåden att överflöda
Den goda krisen
Vågar liberalerna välja rätt?
Tacka Gud för konfaledarna
Hög tid att stärka Sveriges brandskydd
Kulturell katastrof – men knappast för kristenheten
Utanför storstan gäller 40- och 50-tallister
Europas mest muslimska land
Sveriges nästa statsminister kan mycket väl heta Ebba


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies