Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Vi förstår inte din logik, Stefan Löfven!

Debatt Publicerad: 2019-05-09 16:50

I ditt Första maj-tal börjar du med att citera Tage Erlander, som menade att den enskilde individen är värnlös när han eller hon blir utlämnad till sig själv. Det är väldigt sant.

Vi är många i dagens Sverige som fått se detta med egna ögon. Vi är många som ifrån 2015 och framåt valt att satsa en stor del av vår tid och vårt engagemang för att hjälpa värnlösa barn och unga främst från Afghanistan. Vi är många som hållit samman för dessa unga.

Du säger också att det är lätt att känna sig värnlös mot världens ondska. Det har också dessa unga människor fått känna.

Vi som värnar och hållit samman har också känt oss värnlösa inför världens ondska, men också inför svenska myndigheter, Migrationsverket, Migrationsdomstolarna, Sveriges regering och riksdag. När vi samarbetat för att hjälpa dessa unga så har vi och dessa unga blivit ständigt motarbetade av ovan nämnda samhällsinstanser. Rättsosäkra asylbeslut, åldersbedömningar, en osäker gymnasielag och mycket annat är exempel på vad som våra unga har utsatts för.

Du talar om en starkare gemenskap, och vi vill ge dig rätt på ett sätt. Vi har verkligen fått sluta oss samman för att kämpa för dessa unga. Nya vänskapsband har knutits och familjer har stärkts i kampen för ett mer mänskligt samhälle. Det har dock inte skett på grund av att politiska beslut fattade av din regering har pekat i den riktningen. Det har snarare berott på att er politik gällande dessa unga varit hård och skoningslös i många stycken. Det är vreden och inte glädjen som drivit oss framåt.

Du lyfter också väldigt många andra viktiga saker i ditt tal. Bland annat hedersförtryck och högerextremism.

Väldigt fint av dig att lyfta dessa saker.

Men vi som värnar om dessa unga har svårt att se att du och regeringen lever som ni lär. Om ni nu vill skydda människor från extremism och hedersförtryck och de har kommit hit för att söka skydd, varför i hela friden är ni då så ivriga att skicka iväg dem? Ni har ju fått chansen att värna, varför har ni då med sån kraft agerat mot dessa unga istället för att bereda en plats i det svenska samhället för dem?

När vi läser och lyssnar till ditt tal där du kritiserar andra partier för högerextrema kopplingar, så finns det ett välkänt ordspråk som dyker upp i våra sinnen: ”Man ska inte kasta sten i glashus.”

Det är din regering, både den förra och nuvarande, som ligger bakom den tillfälliga asyllagstiftningen som inneburit så mycket lidande för så många. Att Sverige idag har den hårdaste migrationspolitiken i hela EU, främst mot afghaner, beror ju på era beslut. Beslut som är fattade för att lösa en av högernationalistiska krafter påhittad kris för Sverige. Ni har gått dessa krafter till mötes. Ni har inte stått upp för de ideal som ni själva säger er kämpa för.

Ni har i allt detta svikit civilsamhället och dessa unga. Tyvärr har ni också bundit ris åt er egen rygg genom att späda på politikerföraktet. Det som kommer som ett brev på posten när man inte lever som man lär.

Därför har vi svårt att ta dig på orden, Stefan!

Vi önskar därför att du börjar ta dina egna ord på allvar och genast verkar för att alla utvisningar till Afghanistan stoppas, att dessa unga som kommit  ges möjlighet att stanna och bygga upp sina liv.

Joel och Rita Larsson, Östersund

Anders och Inger Silverdal, Oviken


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Många tysta andliga ledare
Gör annandag pingst till helgdag igen
Kärlek är det enda som räknas
Locka inte med alkohol till idrottsevenemang
Vem skapade Skapelsen?
Kristofobin frodas i Sverige
Människovärde och mänsklig värdighet
Vilken väg väljer vårt land?
Kunskapen om Gud bryts ner
Ett Sverige med samhällsgemenskap


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies