Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Korset ger hopp i tid av stora utmaningar

Ledare Publicerad: 2019-04-18 00:00

Att kristna värderingar har med Jesus från Nasaret att göra torde knappast vara någon överraskning. Ordspråken om att ”den som är utan synd kan kasta första stenen” eller ”kasta inte pärlor till svin”, det vill säga att ge något till någon som inte förstår att värdesätta gåvan, eller den gyllene regeln: ”allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem”, är inte särskilt vanligt förekommande, likväl präglar de våra ”svenska värderingar”. Men det finns mer. Berättelsen om den ”barmhärtige samariten”, som brydde sig om sin fiende, eller berättelsen om ”den förlorade sonen”, som trots misstag och fel fick en ny chans, skapar också värderingar.

Det är dock sällan man hör någon referera till Jesu kors. Vilka värderingar kommer egentligen från korset? Kanske är det lätt att avfärda den berättelsen som ”alltför religiös”? Men korset ger inte ”bara” religiös mystik utan också konkret vägledning definitivt värd att ta med in i det offentliga rummet och i de vardagliga relationerna.

Korset är både en berättelse om människans onda och goda natur. Först har vi bödlarna som utförde domen mot den oskyldige. Sedan har vi de intellektuella, som utan att själva bloda ner sina händer bejakar orättfärdigheten. En slags akademisk ondska där våldet sker på distans. Så har vi svikarna, de som borde stått upp för den oskyldige, men som vek ner sig och förnekade. Detta utmanar till eftertanke. Vilka är vi i berättelsen?

Pratar vi IS-krigare ser vi bödlarna som till synes oberörda kan döda utan ånger. De går över människovärdets gränser utan att bry sig. Pratar vi akademisk ondska är det inte svårt att tänka på hur vi i vårt land låter över 30 tusen barn förlora möjligheten till det liv som deras existens borde fått leda till om de inte aborterats. Skulle vi tänka att foster är människor vore det inte möjligt. Istället akademiserar vi problematiken och flyttar skulden från våra axlar. Detta samtidigt som de flesta av oss tiger, blundar eller förnekar. Berättelsen är alltså inte ny. Det sker om och om igen. Vad lär vi oss av det?

Men korset vittnar också om godhet, en altruism och en oerhörd förmåga till uppoffring. Jesus hade ingen egen skuld, men istället för att försvara sig själv tog han sina bödlars skuld, till och med sina medbröders skuld, rövarnas och lovade den som ångrade sig ett nytt liv. Sådan altruism skulle kunna göra stor skillnad också i det moderna samhällsbygget. Det är svårt att bortse från kraften i de värderingar och den vägledning som Jesus Kors vittnar om. Att berättelsen sedan slutar med uppståndelse gör den inte sämre. Det är alltså inte ondskan som vinner. Det är kärleken, vilket ger hopp i en tid av stora utmaningar.

Hemmets Vän

18 april 2019


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Förnedringen i ljuset
Snabbutred spridningen av covid-19 i äldrevården
Ingen plats för arrogans
Vi har misslyckats skydda våra svagaste
Polisen kraftsamlar - ändå skjuts allt fler
Tänk om maten tar slut?
Äldres liv riskeras när personal saknar skydd
Omprövning i skakig tid
Hemskola ger nya tankar
Coronaviruset avslöjar krisen i svensk sjukvård


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies