Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Europas mest muslimska land

Veckans kommentar Publicerad: 2019-04-04 16:08

Nästa vecka släpper SCB sin nya prognos över hur befolkningen i Sverige antas utvecklas kommande decennier. Det är en reviderad version av tidigare års framtidsspaningar som baseras på den senaste statistiken över antal födslar, vår förväntade livslängd och nettoinvandringen. Inte mycket talar för att bilden har förändrats.

Vi kan konstatera att Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt och demografin är stadd i rask förändring. I mitten på 1960-talet var antal invånare omkring 8 miljoner. Knappt 40 år senare, 2004, blev vi 9 miljoner. Ökningen var alltså i snitt blygsamma 25 000 personer per år.

De senaste åren har det gått betydligt snabbare. Förra året blev vi 10 miljoner och nästa miljon, 11 miljonervallen, kommer enligt SCB att spräckas redan 2028. Förra året antas bli ett typår med en ökning på hela 110 000 invånare. Av dessa är 80 procent nettoinvandring, det vill säga att fler personer invandrar än utvandrar.

Parallellt med SCB:s siffror läser jag en rapport från amerikanska stiftelsen Pew Research Center. Bland annat mäter och prognostiserar Pew religionstillhörighet, demografiska förändringar och migration. Rapporten konstaterar att den andel av befolkningen som bekänner sig till islam i Europa kommer att öka kommande decennier, från nuvarande 4,9 procent till 7,4 år 2050. Denna ökning gäller vid ett antagande om nollmigration till Europas länder. Vid ett antagande om migration till Europa på nuvarande nivåer, vad Pew kallar ”medium migration”, skulle antal muslimer bli 11,2 procent år 2050.

Det land som sticker ut i Pews statistik är Sverige. Hos oss antas andelen muslimer av befolkningen bli hela 20,5 procent år 2050 vid migration motsvarande ett mediumscenario. Vid en fortsatt hög nettoinvandring, det vill säga vad som är fallet idag enligt SCB:s siffror, förväntas andelen muslimer bli 30,6 procent. Sverige kommer år 2050, enligt Pew, vara det land som har flest andel muslimer.

Givet hur de kristna kyrkornas medlemsantal minskar, eller i bästa fall står still, väcker siffrorna många frågor. Kommer den judisk-kristna förståelsen av rättsstat och lagstiftning, såsom demokratier i väst traditionellt styrts, fortsatt vara grunden för samhällslivet när andelen muslimer är mellan 20 och 30 procent? Hur ska församlingarna möta och missionera bland miljontals svenska muslimer? Och hur länge kan ett land kallas kristet om den största religionen i landet är islam?

Aldrig någonsin tidigare har vi sett så snabba och stora förändringar i befolkningen. Vi måste tala mer om vad detta betyder, för vårt land, för församlingarna och för kommande generationer kristna.

Åke Hällzon

Fotnot: Andel bekännande kristna i Sverige är idag cirka 5 procent.


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Utan pensionärer stannar kyrkan
Stenarna som ropar i P3
Bevara gamla vanor - hjälp kroppen minnas
Expressens gudsbild problematisk
Bed till Gud att vi klarar det
Rädda kristna ekosystemet!
Välj tacksamheten
Trygghet i coronatid
Det kommer gå bra – för vi litar på varandra
Känn förtröstan!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies