Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Det bästa kristna kan göra för miljön är att vittna om Jesus

Debatt Publicerad: 2019-03-28 16:38

Nu och då har det från kristna ledare argumenterats starkt för att kyrkan och de kristna måste ta klimatförändringarna på allvar. Det kan till exempel låta så här: ”Vi kan inte längre passiva titta på när Guds trädgård förvandlas till ödemark … I det ljuset har vi beslutat att inte längre resa med flyg.” (Malm/Halldorf Dagen 30/11-18).

Swärd (Dagen 6/12-18) skriver om bristen på klimatengagemang som uttryck för ”enögd bibelläsning och dålig teologi”.

Jag delar självfallet synen på det allvarliga läge vi befinner oss i. Det är inte speciellt svårt eller kontroversiellt idag att peka på den miljöförstöring vi människor utsatt skapelsen för. Däremot är det mycket mer kontroversiellt att våga tala om vad grundorsaken är och vari lösningen ligger.

Det är många idag som gärna vill ta på sig rollen att rädda världen, men är det rätt väg att tro att vi människor själva kan frälsa oss från våra missgärningar? Leder det inte istället till att vanliga kristna tappar frimodigheten att vittna om Jesus i sina vardagsliv? Klimatengagemang är ju viktigare än omvändelse och syndernas förlåtelse. De glada nyheterna blir nedtonade och något vi främst får höra inom kyrkans väggar. Vanliga kristna tappar lätt frimodigheten när dess ledare predikar att nu måste vi rädda världen istället för att predika omvändelse och frälsning i Jesus Kristus.

Jag menar att många kristna ledare har en alldeles för inskränkt bild av världsläget, en alldeles för stor tro på en liten Gud och för höga tankar om vår egen mänskliga förmåga. Herren har, trots allt, allt under kontroll och är inte beroende av våra mänskliga ansträngningar. ”Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädnad”, skriver profeten Jesaja (Jesaja 64:6).

Vi bör därför vara vaksamma så att vi inte beter oss som fariséerna på Jesu tid. De hade sina egna tillägg till skriften som skymde Guds ord och sanning. Jesus kom ofta i skarpa tvistemål med fariséerna om dessa tillägg. Jesus sa till dem: ”Så har ni satt Guds Ord ur kraft genom era nedärvda stadgar” (Matteus­evangeliet 15:6).

Precis som fariséernas tillägg kan nutida syndakataloger, typ uppfyller du inte alla politiskt korrekta miljökrav är du inte riktigt frälst, bli tillägg som undantränger de goda nyheterna och skymmer frälsningen i Jesus Kristus – den ende som kan rädda oss och skapelsen.

I stället för mänskliga tillägg till Guds Ord kan vi se vad som skett i Bibelns land det senaste århundradet. Israel är det enda land i världen där öknen minskat och börjat blomstra. Herren har använt modern teknik för sina syften. Gröna lungor har skapats och ödemark försvunnit. Precis som Guds Ord genom profeten Jesaja förutsagt skall ske (Jesaja 35:1).

Vidare har judafolkets återvändande med hjälp av just flygplan gått i uppfyllelse, allt enligt Bibelns profetior. ”Vilka är dessa som kommer farande som moln lika duvor till sitt duvslag” (Jesaja 60:8). Bara från Yemen fördes cirka 47 000 judar till Israel i operation flygande mattan 1950 undan förföljelser och fruktansvärda pogromer. Trots att de aldrig hade sett flygplan förut var de inte rädda eftersom de visste att Herren hade lovat dem i Bibeln att de en dag skulle få återvända till Sion på ”vingar som örnens”. Visst är detta hoppfulla tidens tecken som visar på Konungens snara ankomst.

Stämmer vi av tillståndet i världen med vad Guds ord säger behöver vi inte vara oroliga. Föd­s­­lo­­värkarna förebådar Messias ankomst. Vi kan istället förmedla tro, hopp och kärlek till en fallen värld. Ända sedan syndafallet – katastrofen i Edens lustgård – har vi människor påverkat skapelsen. Märk väl att befallningen att odla och bevara skapelsen gavs innan syndafallet. Efter syndafallet har vi med all önskvärd tydlighet visat att vi inte lyckats förvalta skapelsen särskilt väl på grund av synden som bor i oss. Vi kan inte frälsa oss själva. Men vi har fått löfte från Herren om att skapelsen en dag skall upprättas.

”Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas”, ”Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras.  Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet” (Romarbrevet 8:22, 19-21).

Källan till rättfärdighet och en upprättad skapelse ligger i omvända hjärtan till Jesus Kristus. ”Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst” (Romarbrevet 10:10). Det bästa vi kristna kan göra för våra medmänniskor och miljön (skapelsen) är att predika Kristus, vittna om Jesu frälsning i ord och gärning och sprida evangeliets ljus där mörker råder. Att vittna om Jesu återkomst löser oss från girighet och habegär vilket är bra för miljön och skapelsen. Ett samhälle som respekterar Herrens bud, till exempel vilodagen, får också bättre miljö och minskade utsläpp och en flygdag mindre.

Vi kan då få ta emot Guds nåd och kraft till att i tacksamhet leva ut den till välsignelse för både medmänniskor och Guds skapelse. Ett exempel på detta är pingstvännen och fredspristagaren Denis Mukwege och hans arbete bland våldtagna kvinnor i Kongo. Det är ingen tillfällighet att det moderna forskarsamhället och tron på ett unikt och absolut människovärde uppstått i den judisk-kristna civilisationen med alla dess positiva effekter på samhällsutvecklingen (teknikutveckling, demokrati, slaveriets avskaffande etcetera.)

Skapelsen kommer att upprättas och helas, men inte tack vare mänskliga tillägg till Jesu Kristi evangelium utan tack vare Jesus Kristus, Guds Son, och hans fullbordade verk på Golgata kors!

Mats Olofsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Omvändelse kräver uthållighet
Höj straffen för grova våldsbrott
Stor skillnad på fanatiska och hängivna personer
Den judiska Jesus-rörelsen utmanar kristenheten
Det kan bli svårt att försvara demokrati
Nationella Hjälplinjen kan vara skillnaden mellan liv och död
Bra för hälsan att gå i kyrkan
Olycksfall eller dold indoktrinering?
Ge svenskt jordbruk bättre villkor
Barnet i krubban - mannen på korset


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies