Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Respekten för lärarna behöver återupprättas

Ledare Publicerad: 2019-03-21 15:53

Krisen i den svenska skolan är väl dokumenterad. Men trots att man hört och läst om många oroväckande och upprörande exempel och ansvariga säger att åtgärder vidtas är det uppenbart att problem kvarstår.

En av de incidenter som debatteras under den senaste veckan var när en elev kallade en lärare för ”hora” och en annan lärare grep in och avlägsnade eleven från klassrummet. Detta är en hantering av eleven som få, om någon! skulle säga är fel eller beklagansvärd. Tvärtom så är den självklar. Ingen lärare ska behöva bli kallad hora. Och ingen elev i svensk skola ska få grovt förolämpa lärare, och om så ändå sker måste det få kännbara konsekvenser.

Men i detta fall anmäldes läraren av elevens föräldrar. Mycket ska man höra! Men detta tar väl ändå priset.

Nu har facket protesterat och kräver att regelverket förtydligas för att det inte ska råda någon som helst tvekan om vad som gäller i svensk skola och vilka konsekvenser den ska få som överträder dem.

Med förvåning kan man konstatera att regelverket tydligen behöver förtydligas. För en utomstående betraktare torde det vara självklart att elever inte får förolämpa lärare, och att personal har skyldighet att agera om sådana kränkningar sker.

Men om regelförändring är vad som krävs för att kränkningar av detta slag inte ska ske, så låt oss då förtydliga regelverket omgående.

För lärarnas skull! Både de som drabbas, men även de som idag tvekar på om de får gripa in.

För elevernas skull! Barnen som går i svensk grundskola ska inte tvingas att befinna sig i en miljö där förolämpningar som ”hora” och andra liknande ord används, vare sig om lärare eller om andra elever.

Svensk skola ska inte på något sätt vara befriad från värden. Tvärtom så har svensk grundskola sedan 1990-talet en uttalad värdegrund. I den ingår respekt för varje människa. Och i takt med att problemen i grundskolan blir större är det viktigt att återvända till den värdegrund som ska prägla grundskolan.

Varje människas lika värde är utgångspunkten. Det handlar om att såväl elever som lärare ska behandlas med respekt.

Svensk skola har under ett antal år tappat i internationella jämförelser vad gäller kunskap. Någon enstaka mätning antyder att ett decenniums negativ utveckling har avstannat, men ännu så länge har vi, trots stora insatser, inte sett någon större vändning.

För ett litet kunskapsland som Sverige är skolan avgörande för exportindustri och välfärd. Skolans kris har många olika aspekter. Men en sak är klar, skolans värdegrund är central för att Sverige ska kunna vända den negativa trenden till något positivt. Respekten för lärarna behöver återupprättas, och arbetsro i klassrum behöver åter bli självklar.

Hemmets Vän 21 mars 2019


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Våga se psykisk ohälsa
Rätt med politisk samling mot våldet
Vi kan byta perspektiv
Ingen vigselplikt, tack!
Vårdköerna måste bort!
Sveriges barn mår psykiskt sämre
Vill du förbättra världen? Läs en bok!
Omvälvande stort steg
Är frikyrkan diskriminerad?
Långt mellan Almedalen och Stockholms förorter


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies