Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

IS-terrorister går fria

Veckans kommentar Publicerad: 2019-03-14 16:34

I dagarna ser IS sista fäste i Syrien ut att falla. Samtidigt som vi därmed kan sätta punkt för ett tragiskt kapitel med kontinuerliga strider under många år är kampen mot islamismen på intet sätt över. Tvärtom. Och även om det är glädjande att kalifatet nu går under och dess anhängare fångas eller sprids vind för våg finns det nya problem att hantera. Ett av dem har diskuterats intensivt i Sverige under flera veckor och rör hur vi ska behandla IS-terrorister som återvänder till Sverige efter att ha verkat för IS i Syrien. Samma diskussion pågår i flera andra europeiska länder. Problemet för just Sverige är att vi saknar lagstiftning som kriminaliserar deltagandet i IS, vilket kan skiljas från krigsbrott eller terrorhandlingar som ju givetvis är olagliga i sig.

Själva deltagandet i en terrororganisation är inte olagligt enligt svensk lag, till skillnad från andra länder. Den typen av lagstiftning finns i Norge och gör att hemvändande IS-terrorister riskerar upp till nio års fängelse. Om samma person hade haft ett svenskt medborgarskap och ville återvända till Sverige så väntar ingen fängelsedom alls. Under de senaste åren har 150 personer återvänt till Sverige från Syrien och IS. Ingen har blivit dömd av svensk domstol. Ingen!  

Problemen med våldsbejakande extremism är väl kända. Det var på grund av dessa problem som Mona Sahlin, tidigare partiledare för Socialdemokraterna, sommaren 2014 blev utsedd av regeringen till samordnare mot våldsbejakande extremism. Tyvärr var det ett arbete som havererade fullständigt. Bland annat inrättades ett telefonnummer dit människor kunde ringa om personer i deras närhet misstänktes vara på väg att radikaliseras. Men tekniska fel gjorde att många samtal skickades till telefonsvarare, och de personer som ändå tog emot samtal hade inte tillräcklig kunskap om frågorna.  

De problem vi står inför idag gick alltså att förutse redan 2014. De åtgärder som då vidtogs räcker på intet sätt till. Nu vill regeringen lagstifta mot deltagande i terrororganisationer. Så dags! Lagen blir framåtsyftande och kommer tyvärr inte kunna användas för att döma hemvändande IS-krigare.

På grund av uteblivna politiska beslut rör sig nu hemresta IS-terrorister på våra gator som svenskt rättsväsende i praktiken inte kan lagföra. Vad betyder det för rättssäkerheten och rättsuppfattningen i samhället? Vad betyder det för medborgarnas trygghet?

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Starkt vittnesbörd om evangeliets kraft
Vad kan regeringen lära av religiösa friskolor?
Det starka samhället
Nu vänder det
Svenska skolpolitiker - lär av Finland
Vet Akademibokhandeln varför vi firar jul?
När Löfven intervjuas ökar stödet för Åkesson
Vi får inte vara aningslösa
Bomberna kan motas med bön
Det grova våldet hotar samhället


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies