Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Sund nationalkänsla kan inte vara fel

Debatt Publicerad: 2019-03-07 16:19

I globaliseringens tidevarv har frågan om nationalismens berättigande blivit en het politisk fråga.

Medan stormakterna rustar och mutar in sina geopolitiska intresseområden finns det en internationell trend att ifrågasätta om självständiga och oberoende nationer längre är en relevant politisk ordning. Att frågan blivit så känslomässigt laddad beror på att nationalism anses vara en variant av den ideologi som Hitler odlade på sin tid. Ingenting kan vara mer felaktigt. Hitler var inte nationalist – han var imperiebyggare med sin vision om Tredje riket.

Eftersom den här debatten skapar allt större politiska motsättningar världen över behöver vi ha en bättre beredskap inom kristenheten för att formulera en hållning som tar sin utgångspunkt i ett bibliskt perspektiv. Frågan har nämligen flera dimensioner och berör bland annat en viktig del av Guds intentioner för mänskligheten. I ett profetiskt perspektiv kan globalism och överstatlighet uppfattas som ett led i utvecklingen mot en auktoritär antikristlig världsregering.

Globaliseringen stöds av starka ekonomiska intressen som ser hela världen som sin marknad. Man vill kunna agera utan störande inflytanden från nationell lagstiftning. Därför finns det en trend att misstänkliggöra människors intuitiva känsla för sin nation och få det att se ut som något primitivt och i värsta fall roten till allt ont i mellanfolkliga relationer.

Lojalitet till sin nation ses som ett hinder om man vill utveckla en internationell solidaritet som inkluderar hela mänskligheten. Mycket tyder på att vi är på väg mot ett paradigmskifte i förståelsen av internationell solidaritet. Allt detta har ställts på sin spets i hanteringen av de senaste årens massiva flyktingströmmar.

Det ideologiska innehållet för kravet på en gränslös värld kan vara rent humanistiskt och tilltalande för opolitiska själar som vill alla människor gott. Idag söker man sig till en ”Moder-jord-ideologi”, som lägger tonvikten vid att jorden är allas hem och att mänskligheten utgör en enda familj, där nationella gränsdragningar skiljer människor åt på ett godtyckligt och gammalmodigt vis.

Men frågan om vilken politisk styrelseform som är bäst – självständiga nationer eller överstatliga globalistiska monsterorganisationer – har en helt annan magnitud än det man kan uppfatta med sin ”magkänsla”. Det handlar om under vilken styrelseform människor har bäst möjlighet att utveckla sin potential i frihet.

Gud vill multiplikation och mångfald både vad det gäller individuell originalitet och vad det gäller folk, nationer och kulturell kreativitet. I ett bibliskt perspektiv blir det tydligt att Guds intention är att mänskligheten skall utvecklas till en mångfald av folk och nationer där man inom ett visst geografiskt område skall få utveckla en politisk administration som möjliggör frihet till originalitet i personliga och kollektiva uttryck och som bevarar en öppenhet för Guds tilltal. Det är i en sådan miljö som den kristna församlingen har störst frihet att betjäna mänskligheten i enlighet med sin kallelse.

Paulus tar med det här perspektivet när han predikar evangeliet i Aten, politikens ideella vagga: ”Och Gud har av en enda människa skapat alla folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud.”  

Imperiebyggande har aldrig varit till välsignelse för mänskligheten. Gud ingrep mot det första stora försöket i den vägen när människorna var i färd med att bygga sitt himmelstorn i Babel.

Babylonien aspirerade på att bygga en ”meganation” med ett språk, en kultur och en regering. Gud omöjliggjorde detta, men försöket har upprepats genom mänsklighetens historia och det kommer att förverkligas i det antikristliga imperiet som slutligen skall lyckas samla all ekonomisk verksamhet, alla kulturella uttryck och religioner under en politisk världsregering.

Tyvärr kommer utvecklingen mot en sådan världsregering tydligen att bejakas av flertalet politiker i hopp om att kunna lösa de problem som synden och upproret mot Gud och skapelseordningen leder till för mänskligheten. Redan bekräftar tendensen i argumentationen för allt större överstatliga organisationer, att man kan spela på människors fruktan för konsekvenserna av det vi ställt till med i världen. Liberalistisk internationalism framställs då som den enda vägen ur krisen.

Låt dig inte bedragas! Endast evangeliet om Jesus och omvändelsen till Gud kan hela en sjuk värld. Församlingens kallelse är att göra nationer till Jesu lärjungar. Det är rätt för en kristen att leva med ett nationellt ansvarstagande och att söka den stads/nations bästa där man bor.

Betoningen av den nationella dimensionen för politisk ordning är faktiskt en frukt av reformationen. Till skillnad från den Romersk Katolska Kyrkan utvecklades den protestantiska rörelsen till nationalkyrkor och en friförsamlingsrörelse med möjlighet till den större mångfald av församlingar som vi ser redan i Apostlagärningarna.

Det finns anledning att ha det bibliska perspektivet i minnet när valkampanjen inför EU-valet sätter igång. EU kan vara något gott som plattform för samverkan mellan fria och självständiga nationer, men som kristna bör vi inte medverka till en växande överstatlighet.

Sven Nilsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Pingstens utmanande rötter
Går det att överleva krisen?
Jerusalem blir världens andliga nav
Be och kom med hopp för Sverige
Sprid och läs kristen litteratur!
Tillit förutsättning för gott samhälle
Det värsta har redan hänt – tack och lov!
”Fruktan kan vara farligare än viruset”
”Vi står inför en ny tid i Sverige”
Krisen och dess nya möjligheter


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies