Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Polisen räcker inte till

Ledare Publicerad: 2019-03-07 16:14

När de unga pojkarna blir påkomna mitt i snatteriet drar de vapen. Händelsen, som fångas på film när den inträffar i Kistagallerian i slutet av februari, har väckt stor uppmärksamhet. Det beror dels på pojkarnas ålder – de är unga, kanske bara 12–15 år – men mest på närpolischefen Christoffer Bohman, som påtagligt upprörd kommenterat övervakningsfilmen som visar pojkarnas hotfulla handling.

”Förstår vi på riktigt hur sjukt det här beteendet är?” frågar polischefen. ”De är fullständigt vilse i en machokultur och sina egna rädslor” och ”extremt farliga”. Sedan uppmanar han allmänheten att dela filmen så att pojkarna kan omhändertas, men framförallt att vi alla måste hjälpas åt. Polisens resurser räcker inte till.

Det är ju en helt osannolik situation som visas. Unga pojkar som snattar och inte vill betala drar vapen för att få sin vilja fram. Att vara handlare där blir inte bara ohållbart, det blir livsfarligt och föder en kultur av rädsla. Det bygger murar och misstänksamhet mellan människor och grupper. Ett samhälle som präglas av hot, våld och ensamhet istället för trygghet och gemenskap. Ett samhälle långt borta från det trygga folkhem vi för länge sedan lämnat bakom oss.

Vi kan ropa efter strängare straff, men det löser inte problemet. Pojkarna är förmodligen inte straffmyndiga. Självklart måste vapenlagarna skärpas. Det måste bli svårare att komma över vapen och vapenattrapper. Dessutom måste Polisen få mer resurser. Men fler poliser förändrar inte värderingarna. Vi kan också sätta upp fler kameror, men vem vill på allvar ha det kontrollsamhälle som vi i så fall måste acceptera? Vi kan också ropa efter mer resurser till socialtjänsten, till BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin, eller fler förskollärare och lärare som inte bara undervisar utan också fostrar våra barn och ungdomar till kloka och ansvarsfulla medborgare.

Men ingen av dessa åtgärder löser problemets kärna. De är nödvändiga men förändrar inte roten till problemet. De behandlar endast följderna. Vägen fram till situationen med ett vapen i fickan börjar långt tidigare, i familjen, när barnen är små.

Tidigt i livet behöver goda och trygga relationer byggas på värderingar om respekt och kärlek. Därför behöver föräldrar mer tid med sina barn. Kristdemokraternas slogan är mycket mer än en slogan. ”Mer tid med barnen” är en förutsättning för en verklig förändring. Men det handlar också om utanförskap. Barn till familjer som drivits ut i parallellsamhällen, där gamla trygga Sverige gått förlorat, måste integreras. Närpolischef Christoffer Bohman har helt rätt. Vi måste hjälpas åt att bygga det goda samhället.

Hemmets Vän 7 mars 2019


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Förnedringen i ljuset
Snabbutred spridningen av covid-19 i äldrevården
Ingen plats för arrogans
Vi har misslyckats skydda våra svagaste
Polisen kraftsamlar - ändå skjuts allt fler
Tänk om maten tar slut?
Äldres liv riskeras när personal saknar skydd
Omprövning i skakig tid
Hemskola ger nya tankar
Coronaviruset avslöjar krisen i svensk sjukvård


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies