Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Kunskap och erfarenhet kastas bort

Debatt Publicerad: 2019-02-28 15:51

Idag finns en risk att synen på människan förflackas. Varje människa är inte lika självklart unik med ett absolut männi­skovärde, och det drabbar äldre.  Äldres erfarenhet och kunskap har inte längre samma status och värde. Alla vill bli gamla men ingen vill betraktas som det.  Men om vi ska kunna påverka de äldres situation inför framtiden är det hög tid att göra det nu.

Vi lever i ett åldersdiskriminerande samhälle. En del är borträknade för vidare karriär redan i 40-årsåldern. Det betyder att vi kastar bort och näst intill föraktar kunskap och erfarenhet. 70 års livserfarenhet har bara den som har levt i 70 år, det är omöjligt att ha som 50-åring. Det betyder inte att yngre människors kunskap och erfarenhet inte ska tas tillvara, men jag skriver nu för de äldre. Naturligtvis är det unga människor som ska bära mycket vidare, och kyrkor och samfund måste satsa på dem, men det är sårande när en del människor räknas bort på grund av ålder.

Pensionärsförbunden är med i ett stort påverkansarbete i till exempel Regeringens pensionärskommitté, där man med jämna mellanrum träffar regeringens ministrar, Socialstyrelsens äldreråd och Pensionsmyndighetens pensionsråd.

Det är möjligt att påverka både högt och lågt. Pensionärsförbunden är representerade i kommunala pensionärsråd, likaså i många av landstingens/regionernas pensionärsråd. Vad betyder kommunens byggnationer för de äldre, vad händer inom sjukvården, medicinering och vård? Här kan och får pensionärsförbunden göra en insats till förändring. Vi har alla åsikter om saker och ting, och här ges en faktisk möjlighet att påverka.

Ensamhet är en stor fråga både nu och inför framtiden. Ensamhet har lika stor dödlig effekt som rökning. Det betyder att gemenskap och samlingar med andra människor är rent hälsofrämjande. Samlingarna behöver inte (och gör det oftast inte heller) innehålla dragspel och hemlandssånger. Dagens pensionärer är vitala och bär på många frågor som är aktuella och är värda att ta upp på olika samlingar. Pastorer och präster i landet har här en resurs till både gemenskap och påverkan.  Likaså har landets pensionärer i kyrkor och samfund möjlighet att påverka dagens och morgondagens äldrefrågor.

Jag var bara 62 år när jag gick med i RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap. Det var en och annan som lyfte på ögonbrynet. Att gå med i en pensionärsförening och dessutom en kristen. Vad skulle det vara bra för? RPG är i jämförelse med andra pensionärsförbund ett litet förbund med cirka 12 000 medlemmar, men betjänar cirka 15 000 människor. Men man är med i de flesta kommittéerna och råden. Det är opolitiskt och det enda förbund som vilar på en kristen grund. Och det var just det som var viktigt för mig: en människosyn som vilar på en kristen grund och att få möjlighet att påverka vårt samhälle och i synnerhet de äldres situation i den riktningen. Idag känns det mer aktuellt än någonsin när kristna ifrågasätts på många fronter.

Ewa Sundkvist, ledamot i RPG:s förbundsstyrelse


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Många länder har stängt sina hjärtan
Allvarligt tillstånd för svensk frikyrklighet
Vilken Gud tror du på?
Slumpen får inte avgöra vem som utvisas eller inte
Svensk kristenhet saknar profetiskt krismedvetande
Kyrkans kontinuitet med Jerusalem
Oroande och förfärande om tvångsutvisningar till Afghanistan
Stenkastning får konsekvenser
Svensk kristenhet behöver vakna upp
Sommarens konferenser bygger nya relationer


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies