Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Fasta för klimatet

Debatt Publicerad: 2019-02-21 15:47

Det pågår krig, miljöförstöring och orättvisor i vår omvärld. I dessa sammanhang har också mänskliga relationer brutit samman. Dessa situationer präglas av icke-relationer, av tillstånd där människor i grund och botten har upphört att vara respektfulla mot varandra.

Klimathotet är inte längre en spekulation utan ett faktum som världens forskare enats kring. Sedan FN konstaterat att det är människans utsläpp som orsakar temperaturhöjningen i världen råder en ny tidräkning. När FN:s klimatrapport kom för något år sedan var man enig om att utsläppen av koldioxid måste minska och att detta påverkar alla världens länder. Denna rapport är en förödande kritik mot 200 år av oreflekterad exploatering av vatten och luft.

Att kyrkan under århundraden haft så lite att säga kring hur vi handskas med Guds skapelse är en gåta för mig. Visst, under senare år har det skrivits ett och annat manifest. Men för kyrkorna, de gamla etablerade liksom de yngre, har skapelse och miljö främst utgjort en poetisk fond och illustration av Guds storhet.

Synd, gudsförnekelse, botgöring och omvändelse är begrepp som sällan präglat kyrkans förhållande till människans rovdrift på skapelsen. Vi behöver läsa på om miljöhoten, och teologin måste formuleras så att både hotet och hoppet får fäste i våra hjärtan. Människan är skapad till Guds avbild, inte till att vara konsument – det om något är en tanke att ta med när mål och ambitioner ska formuleras i kyrkans arbete för en bättre värld. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.

Kriget i Demokratiska Republiken Kongo har orsakat fem miljoner människors död, traumatiserat ett stort antal människor och förstört stora delar av landets infrastruktur. De huvudsakliga motiven i konflikten har varit tillgången till viktiga mineraler som kobolt, guld, koppar och diamant. Här kan vi tala om att skapelsen skövlas.

Som en motkraft till allt det destruktiva som sker i Kongo har dr Denis Mukwege och hans medarbetare byggt upp Panzisjukhuset i Bukavu. Denis Mukwege tilldelades Nobels Fredspris 2018 och FN:s pris för mänskliga rättigheter 2008 samt Olof Palmepriset för sina insatser för de våldtagna kvinnorna i krigets Kongo. Motiveringen till det sistnämnda priset löd: ”Hans arbete är ett lysande exempel på vad mod, ihärdighet och bärande hopp kan uträtta för mänskliga rättigheter och värdighet, i en tid då dessa värden tycks som mest avlägsna.”  

För fyra år sedan beslöt Rotary i Örebro att stötta detta lovvärda arbete. Målsättningen är att förse Panzisjukhuset med en stabil och trygg energiförsörjning, och nu är 22 Rotaryklubbar, Rotarydistrikt, företaget Epiroc, idrottsorganisationer och kyrkor involverade i detta arbete. De två stora utmaningarna som man fokuserar på är vattenfrågan och solenergin.

Med inspiration från detta arbete anordnas under den 19–25 oktober en vecka för fred och mänskliga rättigheter i Örebro. Denna vecka arrangeras av Örebro kommun och Örebro Universitet. Ungdomar i skolorna ska involveras och Dr Mukwege medverkar med föreläsningar.

Ett starkare internationellt samarbete kunde bespara mänskligheten krigens och konflikternas helvete. Även i vårt eget land finns människor som menar att de har rätt att förtrycka andra, att kvinnor och män har olika värde, att det finns tillfällen då det till och med är rätt att ta en annan människas liv.

Vi måste motverka denna syn och kämpa för att demokrati, jämlikhet och människovärde blir en självklarhet för alla som bor i Sverige.  De grundlagsfästa rättigheterna som rör religion, yttrandefrihet, tryckfrihet och organisationsfrihet ska också vara självklara.

Det är viktigt att vi blir tydliga. Samhället måste ställa dessa krav på alla som vill leva och bo i Sverige. Vi bör lära oss att religion, kultur och tradition är betydelsefulla och ska respekteras. Samhället måste hitta en position som bejakar det goda.

Lika viktigt är att samhället, vi alla, tar kraftfullt avstånd från det som är negativt, som kränker och som påverkar männi­skor och samhällsbygget negativt.  Om vi i Sverige ska kunna påverka andra länder så är det avgörande och en trovärdighetsfråga att vi också arbetar hårt för integration i vårt eget land!

Naturligtvis har det civila samhället och kyrkan ett stort ansvar här. Vi måste fortsätta att kämpa för ett samhälle som bygger på en hållbar värdegrund utifrån kristna värderingar, vår historia och kultur.

Kyrkans kallelse och uppdrag står fast. Mer påträngande än tidigare är utmaningen att kyrkan i vår tid ska verka i ett sammanhang där många religioner, andligt sökande, etniska grupper, värderingar och olika sociala behov finns.

Mission betyder ”sända”. Detta avser kyrkans sändning att göra Kristus känd, trodd och bekänd. Det har varit vanligt att se missionen som en verksamhet i andra ”icke-kristna” länder. Världen kan inte delas in i missionsfält och kristna områden ,utan världen som helhet och dess möjligheter och problem är kyrkans missionsfält.

Det är en stor kallelse att väcka hela kyrkans folk till insikt om sin delaktighet i Guds mission i världen. Det uppdraget förverkligas när kristna männi­skor lever av och fördjupas i tron och omsätter den i handling, då inkluderas hela skapelsen.

Equmeniakyrkan utmanar nu till en klimatfasta som en del i Equmeniakyrkans arbete med miljö, klimat, rättvisa och fred. Klimatfastan är inte ett tillfälligt arrangemang utan en del i att långsiktigt sänka vår miljöbelastning.

Att fasta för klimatet är en symbolhandling men samtidigt ett sätt att tydliggöra en riktning vi vill gå för att minska vår negativa belastning på Guds skapelse. Klimatfastan kan innebära samåkning, åka kollektivt, mat, ordna med klädbytardag, sänka vår konsumtion, återbruk, avstå från saker som ökar halten av koldioxid och mycket mer. Detta är ett hoppets tecken.

Sören Carlsvärd


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Många länder har stängt sina hjärtan
Allvarligt tillstånd för svensk frikyrklighet
Vilken Gud tror du på?
Slumpen får inte avgöra vem som utvisas eller inte
Svensk kristenhet saknar profetiskt krismedvetande
Kyrkans kontinuitet med Jerusalem
Oroande och förfärande om tvångsutvisningar till Afghanistan
Stenkastning får konsekvenser
Svensk kristenhet behöver vakna upp
Sommarens konferenser bygger nya relationer


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies