Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Blunda inte för hoten

Ledare Publicerad: 2019-02-21 15:42

Vårt gemensamma samhällsbygge i Sverige, Europa och världen knakar i fogarna. I Sverige, med ett antal allvarliga hot som regeringspartierna inte tar tillräckligt på allvar. I Europa, inför det oerhört viktiga EU-valet i maj, och i världen med instabiliteten exempelvis mellan USA, Europa, Latinamerika.

I Sverige blundar vi för den växande islamiseringen, med groende parallellsamhällen i våra storstäders förorter och förföljelse av judiska minoriteter. Dit hör konvertiter, trots att det är en mänsklig rättighet att byta religion. Men de förföljs och trakasseras till och med av Migrationsverket, som inte tror på äktheten i deras omvändelse.

EU-valet i maj blir en uppgörelse om att balansera det nationella mot det internationella och ge båda rätt värde och uppmärksamhet.

Stormaktskampen i världen har blivit oförutsägbar genom USA:s president Trump, genom Rysslands president Putins maktambitioner och hotfulla militärskrammel samt genom internationell ovilja att hitta lösningar på flyktingfrågan.

Demokratin i Sverige är hotad när politiker från olika partier inte bara kritiseras utan hotas och trakasseras. Vi kan lätt glömma tiden i Sverige när pengarna köpte makt och röster och kvinnor inte fick rösta. Kampen var hård i Sverige och andra länder när inte alla människor värderades lika. Vi kan aldrig ta demokrati och mänskliga rättigheter för givet. De måste kämpas för också idag fast vi kanske inte tror det.

När människor förföljs i världen måste asylrätten skyddas och varje flyende individ få sina flyktingskäl rättvist och snabbt prövade. Där har vi ett viktigt gemensamt nationellt, europeiskt och internationellt ansvar. Nationalistiska ambitioner får inte trampa ner gemensam internationell samverkan.

USA:s president tycks tro att en nation blir stor igen om man stänger gränser för handel och flyktingar. I kulisserna arbetar Kina intensivt för att bli världens främsta ekonomiska och politiska stormakt samtidigt som man stryper sitt eget folks frihet.

Generositet och utvecklingshjälp till fattiga länder har gett nytt liv till många folk och mycket gott tillbaka i den indust­rialiserade världen. Efter andra världskriget gav bland annat Marshallplanen med stora ekonomiska bidrag från USA nytt hopp till ett sönderslaget Europa, och Europa började blomstra igen.

Nu vill president Trump tänka främst på sitt eget och hotar att ifrågasätta Natos existens, men också handelsförbindelser som även gynnat USA. Hur skulle USA ha sett ut från 1850-talet och framåt utan den massiva invandringen som förändrade hela den amerikanska nationen?

Hur skulle Afrika och Asien ha  sett ut om inte kyrkornas mission och missionärer gett nytt blod åt dessa många nationers folk?

Visst har grova misstag gjorts av västvärldens nationer, men också oerhört mycket osjälviskt gott har gjort som fått många länder att blomstra.

När vi knyter näven, blir själviska och vänder ryggen åt den behövande i vår vänkrets, nationskrets eller internationellt får det drastiska återverkningar också för oss själva.

Visst måste brott, korruption, makthunger bekämpas, men inte med stängda gränser, bortvänd blick och hårda hjärtan. Välstånd och utveckling kommer av öppenhet, lyssnande, engagemang och vilja till generositet.

Hemmets Vän 21 februari 2019


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Förnedringen i ljuset
Snabbutred spridningen av covid-19 i äldrevården
Ingen plats för arrogans
Vi har misslyckats skydda våra svagaste
Polisen kraftsamlar - ändå skjuts allt fler
Tänk om maten tar slut?
Äldres liv riskeras när personal saknar skydd
Omprövning i skakig tid
Hemskola ger nya tankar
Coronaviruset avslöjar krisen i svensk sjukvård


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies