Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Låt prästers och pastorers intyg väga tyngre i konvertitärenden

Debatt Publicerad: 2019-02-14 16:54

En av mina allra bästa vänner är konvertit. Han var på väg att utbilda sig till imam när han mötte Jesus. Hans liv förändrades totalt. Priset för konversionen har varit och är högt. Både för honom själv, hans familj och släktingar. En konversion sker inte lättvindigt. Utstötning, hot, förföljelse och i värsta fall död väntar en konvertit. Ett absolut minimikrav är att myndigheter i Sverige gör precis allt för att minimera risken för bristfällig och/eller felaktig hantering av konvertitärenden. Rättssäkerheten får vi aldrig tumma på. Av det skälet har jag lagt fram ett utskottsinitiativ för att snabb­utreda tillvägagångssättet för prövning av konvertitärenden.

Ända sedan jag tog plats i Sveriges riksdag för ett halvår sedan har jag drivit frågan om konvertiters situation. Jag har lyft situationen att kristna flyktingar och konvertiter förföljs här i Sverige, inte sällan begås dessa hatbrott av andra migranter. Detta är ett enormt misslyckande – att personer som i Sverige fått skydd undan krig och förföljelse tar sig friheten att utsätta andra för brott och kränkningar av religionsfriheten.

Brottsliga gärningar kan medföra ett utvisningsbeslut, och för personer som söker asyl eller personer med uppehållstillstånd bör utvisning bli en betydligt vanligare rättsverkan än det är idag. Detta bör exempelvis gälla vålds- eller sexualbrott men också hatbrott. Det måste vara kristallklart att vi i Sverige aldrig accepterar förföljelse, att vi kring detta har en nolltolerans som är att lita på.

Jag har också arbetat med Migrationsverkets hantering av konvertiter. Jag är den första att medge att det här är svåra frågor, och då är jag ändå präst. Det finns skäl att tro att asylsökande kan använda sig av konversionsargumentet enkom för att förbättra sina möjligheter att få uppe­hållstillstånd. Men för andra asylsökande har en konversion ägt rum. Av det skälet måste Migrationsverket pröva och försöka reda ut huruvida konvertiten gör sannolikt att han/hon konverterat. Så långt är allt i sin ordning. Men det blir problematiskt om en myndighet som har tolkningsföreträde samtidigt har otillräckliga kunskaper och förståelse för såväl kristen tro som omvändelse­processen.

Efter mina år som präst och församlingsherde har jag fått en stor inblick i konvertiters situation, både direkt och indirekt. Jag har mött personer som direkt försvinner när de förstår att jag inte döper någon lättvindigt. Men jag har också fått följa personer en längre tid i själavård med reflektioner kring vad denna nyvunna tro innebär. För att säkerställa att konvertiter inte utvisas till länder där de riskerar att förföljas eller dödas som en konsekvens av att de bytt religion är det viktigt att upptäcka eventuella brister i asylprocessen. Verket har bland annat fått kritik för brister i tolkkompetens och för att ha ett för stort fokus på kunskapsfrågor i sin bedömning huruvida en konversion ägt rum.

Vad kan då göras annorlunda för att höja kvaliteten i bedömningarna av Migrationsverkets handläggare? Mer utbildning. Det finns inga särskilda konversionsutbildningar, de behövs. Samma säkerhetsrutin som vid HBTQ-ärenden, nämligen att ett avslag inte görs utan att en annan beslutsfattare, med spetskompetens, får yttra sig kring detta. Låt prästers/pastorers intyg väga tyngre. Migrationsverket kan själva införa regelbundna kontroller med hjälp av extern expertis.

Låt inte domstolarna, som nu görs i allt större utsträckning, avvisa vittnen vid konvertitförhandlingar.

Migrationsverket har, som svar på kritik som riktats mot deras beslut, upprepade gånger hänvisat till ett prejudikat från 2011. Intressant är att det i detta prejudikat står att man bland annat ska pröva i vilken grad den asylsökande kommer att ha ett behov av att leva ut sin tro. Det visar, för mig, att man inte tillräckligt förstått vad kristen tro är och hur en kristen tro fungerar i praktiken.

Hans Eklind, riksdagsledamot (KD), migrationspolitisk talesperson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Bra Hans! Stefan Hideblad
2019-02-14 17:17
Att vara Kristen är digitalt, man kan inte vara mer eller mindre kristen. Antingen så är man det eller också är man det inte. Olika former, liturgier, och sätt på hur man lever ut sin kristna tro kan skilja enormt, men som sagt, antingen är man Kristen eller också inte... Det är detta Migrationsverket inte förstår.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Många länder har stängt sina hjärtan
Allvarligt tillstånd för svensk frikyrklighet
Vilken Gud tror du på?
Slumpen får inte avgöra vem som utvisas eller inte
Svensk kristenhet saknar profetiskt krismedvetande
Kyrkans kontinuitet med Jerusalem
Oroande och förfärande om tvångsutvisningar till Afghanistan
Stenkastning får konsekvenser
Svensk kristenhet behöver vakna upp
Sommarens konferenser bygger nya relationer


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies