Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Årets svensk visar vägen för studiero i skolan

Ledare Publicerad: 2019-02-07 16:54

Tidigare rektorn Hamid Zafar blev utsedd till Årets svensk 2019. Han är mest känd för sitt arbete som rektor på Sjumilaskolans högstadium i Göteborg.  Zafar är numera barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun.

När han tog över som rektor för Sjumilaskolan var det en skola i kaos. Skolan hade precis fått ett vite på 1,4 miljoner för dålig arbetsmiljö. Det förekom omfattande skadegörelse på skolan och lärarna var helt enkelt rädda för eleverna.

Under Hamid Zafars ledarskap vändes denna situation. De åtgärder som vidtagits är grundläggande och enkla.

Det handlar om att återskapa lärarnas auktoritet i skola och klassrum. Lärare hälsar till exempel i hand med elever vid lektionens början.

En annan fråga gäller skade­görelse. Vid minsta skadegörelse skickas en räkning hem till föräldrarna med kostnaden för att reparera skadan.

Just ordningsfrågan är mycket viktig. När det gäller frånvaro visar till exempel den internationella TALIS-undersökningen (år 2013) att Sverige är det land i världen där ogiltig frånvaro förekommer oftast. Och den internationella PISA-undersökningen visar att Sverige utmärker sig, både när det gäller sen ankomst och hur lång tid det tar från att lektionen börjar till att läraren faktiskt kan börja undervisa. Detta påverkar den svenska skolans resultat direkt.

Motiveringen till att Hamid Zafar blev utsedd till Årets svensk löd:

”Han har använt sin egen erfarenhet för att förstå och försöka lösa de problem som uppstått till följd av stora invandringsströmmar, bristande integration och en långtgående segregation. Han gör det med övertygelsen att höga krav på den enskilde är det bästa sättet att stimulera mognad och framsteg. Han gör det utan rädsla för att benämna och diskutera det svåra och med båda fötterna i den praktiska verkligheten.”

De skolor i Sverige som har störst ordningsproblem finns i områden med hög migration, människor kommer från många olika länder. Och vägen in i det svenska samhället för dessa barn går via skolan. Därför är Hamid Zafars arbete viktigt.

Han framhåller också att skolan måste förmedla svensk kultur och traditioner. För om eleverna inte möter luciafirande och andra högtider via skolan så kommer de inte känna till dem.

Sverige är ett land som överlag har stora problem när det gäller integration. Hamid Zafars arbete som rektor är ett hopp­ingivande exempel på att det går att vända en negativ spiral på en utsatt skola. Han visar också vägen framåt för skolan, för att skapa studiero och för att bidra till integration i det svenska samhället.

Hemmets Vän 7 februari 2019


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Respekt och lyssnande
Tydligt framgångskvitto
Exponera judehatet tydligare
Återgå till sakligt tonläge
Sakfrågor – inte påhopp
EU ska vara lagom
Varför krav på bojkott?
Skolavslutning i kyrkan?
Korset ger hopp i tid av stora utmaningar
Kriskommission för rättsväsendet krävs


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies