Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Nytillträdda regeringen Löfven tänker fel om religiösa friskolor

Debatt Publicerad: 2019-01-31 17:05

I Sverige har vi, fyra månader efter valet, nyligen fått en ny regering. Det var Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiledare, som återigen blev statsminister i en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna, i ett organiserat samarbete med Centerpartiet och Liberalerna.

Denna konstellation fick riksdagens stöd.

De fyra partierna har förhandlat fram en gemensam politisk plattform omfattande 73 punkter. Väl känt är avskaffad värnskatt, marknadshyror på nya hyresrätter, förändringar i arbetsrätten samt att regeringen förbinder sig att inte längre fortsätta med vänsterns paradfråga under föregående mandatperiod – arbetet mot ”Vinster i välfärden”. Att Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet ändå valde att släppa fram regeringen Löfven måste ha förvånat många väljare.

I den sakpolitiska överenskommelsen finns även andra delar. Ett längre avsnitt rör skolan. Inledningsvis konstateras att: ”Sverige ska ha höga ambitioner som en kunskapsnation. Vi står för en kunskapsskola som sätter den enskilda elevens kunskaper och ansträngningar i fokus.” Gott så.

Men i påföljande detaljförslag finns följande skrivning: ”Ett etableringsstopp införs för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning. Befintliga skolor med konfessionell inriktning ska kontrolleras bättre. En utredning ska först definiera avgränsningar.”

Bakgrunden är diskussionen de senaste åren om ett antal muslimska friskolor där stora problem uppmärksammats. Det gäller allt ifrån skolor där idrottsundervisningen har hållits separat mellan pojkar och flickor i låg- och mellanstadiet till skolor där huvudmän haft kopplingar till islamism och islamiska staten. Ett konkret exempel var en muslimsk skola som hade en skolbuss för sina elever, där flickor fick sitta längst bak och pojkar längst fram. För att nämna något.

Oron för dessa omnämnda skolor är befogad. Det finns berättigad oro för att eleverna i dessa skolor isoleras från det omgivande svenska samhället i stället för att möta samhället genom skolan.

Men att förbjuda alla nya friskolor med konfessionell inriktning vore att kasta ut barnet med barnvattnet. Problemen har inte gällt alla religiösa friskolor. Problemen som nu diskuterats har gällt ett antal muslimska friskolor. Inte alla muslimska skolor. Inte judiska friskolor. Inte kristna friskolor. (Tidigare har dock även problem på någon eller ett par kristna friskolor diskuterats.)

För att komma till rätta med ett problem måste det först benämnas på rätt sätt. Därefter kan man vidta rätt åtgärder för att lösa problemet.

Förslaget vore ett slag i luften. Om det införs ett förbud mot nya friskolor med konfessionell inriktning och en ny friskola ansöker om tillstånd och hävdar att den inte alls står på konfessionell grund utan på kulturell grund – vad ska Skolverket göra då?

Att hårdare granska befintliga skolor (såväl friskolor som kommunala skolor) och ge Skolverket bättre möjligheter att dra in tillstånd är en bättre och effektivare väg framåt.

Sverige är ett alltmer mångfacetterat land, och skolan behövs för kunskapens skull, men även för att hålla ihop Sverige. I Sverige ska skolan vara en mötesplats där barn med olika bakgrund möts och får en gemensam kunskapsbas och en gemensam värdegrund att stå på och utgå ifrån. I det uppdraget är såväl kommunala skolor som friskolor viktiga.

Carl Johansson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Stödet för kristna värderingar ökar
Justitieministern bidrar till att genomföra SD:s migrationspolitik
Gränserna mellan naturligt och onaturligt utplånas
Det bästa kristna kan göra för miljön är att vittna om Jesus
Statens medicinsk-etiska råd inkonsekvent om rätten till liv
Kristen tro måste få synas i det offentliga rummet
Vem företräder du?
Sund nationalkänsla kan inte vara fel
Kunskap och erfarenhet kastas bort
Fasta för klimatet


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies