Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Bra att Löfven lyfter hedersproblematiken

Veckans kommentar Publicerad: 2019-01-24 14:43

Det var inte mycket om kristen tro, kyrka eller civilsamhället i Stefan Löfvens regeringsförklaring. Faktiskt inget alls. Frågor om religion lyste med sin frånvaro i Löfvens tal, men i ett avsnitt nämnde statsministern problemen med hederskultur. ”Jag önskar att jag kunde säga att hederskulturen har tryckts tillbaka. Men så är inte fallet. Den finns kvar, och den hotar alltjämt människors frihet och säkerhet”, sa Löfven. Han har rätt. Problemen har inte minskat under hans fyra år som regeringschef, de har förvärrats.

När Länsstyrelserna hösten 2017 gjorde en sammanställning framkom att en rad kommuner ser ett ökat antal ärenden och anmälningar som rör just hedersförtryck. I 12 av 21 län finns kommuner som vittnar om fler ärenden eller om behov av ökad kompetens om hedersförtryck. I Länsstyrelsernas rapport återfinns hela skalan, allt från flickor som inte får leka med pojkar, till flickor som utsätts för våld, är på väg att giftas bort mot sin vilja eller inte får ha vilka kläder de vill.

Hedersfrågan är främst en fråga om flickors och kvinnors rättigheter och frihet i förhållande till den muslimska traditionen. Detta lyfte också Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor i en intervju med tidningen Dagen direkt efter regeringsförklaringen. Hon konstaterade också att det inte var mycket som rörde kyrkor eller tro i Löfvens tal, men att han nämnde frågan om hedersförtryck. Det har skett ”i Allahs namn”, sa Busch Thor, som menade att på så vis fanns religionsfrågan ändå med i regeringsförklaringen.

Det är mycket välkommet att Busch Thor lyfter den kopplingen. Det går inte att bortse från islams del i problemet. Låt mig ta ett exempel. Det står förstås var och en fritt att tycka att den heltäckande, muslimska klädkulturen som påbjuds kvinnor och flickor är något eftersträvansvärt. Men var då så pass ärlig, och erkänn att det handlar om kontroll av kvinnor. Hela idén med plaggen är att begränsa kvinnors frihet. Och vilken sorts uppfattning om och syn på sin kropp får dessa kvinnor och barn när den ska täckas, skylas och beslutas om av någon annan? Den som vill se kvinnor i täckande kläder vill begränsa dem, svårare än så är det inte.

Låt oss hoppas att regeringen Löfven II tar problemet på allvar.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Snällhet och dumhet
Det stora mötets tid är nu
När sår läggs till sår
Öppna för nytt hopp
I Malmö kommer nåden att överflöda
Kyrkan mer än en mötesplats
Den goda krisen
Vågar liberalerna välja rätt?
Tacka Gud för konfaledarna
Hög tid att stärka Sveriges brandskydd


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies