Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Sveriges första ideologiska val

Debatt Publicerad: 2019-01-17 16:47

2018 års valrörelse och förvirringen i processen att bilda regering, kommer att gå till historien som en särskild händelse, där medborgarna konfronterats med ideologiernas avgörande betydelse för valets utgång. Sakfrågorna har fått en underordnad betydelse i jämförelse med vilken ideologi makten företräder.

Den verkliga konfliktens innebörd har blivit tydlig i och med att fem partier, med var för sig skilda ideologier, förenats kring ett övergripande mål – att utestänga ett annat demokratiskt parti i riksdagen från varje form av inflytande.

Beslutsamheten är så total, och det övergripande målet är så förpliktande, att det till och med överflyglar den ideologi som vi annars menar gäller för deltagandet i det politiska arbetet, nämligen demokratins principer som innebär att alla demokratiska partier har rätt att arbeta på samma villkor i riksdagen och förvänta sig inflytande i förhållande till sina mandat. Detta gäller tydligen inte längre.  

Det som sker nu är något helt nytt.  

Vissa partier strider inte längre utifrån sin egen politiska ideologi. Istället ser vi att fem partier, med skilda ideologier, tar avstånd från ett annat demokratiskt parti av ideologiska skäl. Man kan inte ens tänka sig att Sverigedemokraterna i sakfrågor kan ha något gemensamt med den övriga demokratiska parnassen. Gråsossen Löfvén väljer att leva med liberal sakpolitik med insikten om att det just nu är liberalismen som utgör det politiska mittfältet. Det är kanske så, att pragmatisk socialism i grunden också är en form av liberalism eller möjligen socialliberalism!

Så var går den ideologiska skiljelinjen i det nya politiska landskapet?

Liberalismen har blivit en överideologi som alla tycks anpassa sig till. Därför måste den granskas från ett nytt håll. Vad är skillnaden mellan det Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är överens om som gemensam ideologi, och den ideologi som huvudmotståndarna Sverigedemokraterna företräder? För att förstå innehållet och magnituden i konflikten måste man ta in ett större internationellt perspektiv.

Den politiska kampen mellan nationalism och internationalism har drabbat oss.

Sverige är ingen ö. Det som sker i Sverige är en del av en internationell rörelse, där männi­skor sliter mellan att få bejaka sitt intuitiva behov av att förstå sig själv i förhållande till någon form av nationell identitet med en historisk berättelse – eller att ge sig ut på en äventyrlig färd mot en global internationalism, där varje individ rationellt väljer sina nära relationer utan hänsyn till familj, folktillhörighet, kultur eller religion i en värld av överstatlighet– det liberala projektet.

I det valet blir liberalismen ett ideologiskt hot för många ”vanliga” människor.

Liberalismen syftar nämligen till en gränslös värld utan nationer. Den bortser helt från att mänskligheten är en organisk entitet och reducerar därför människor till fristående subjekt som man kan få att samverka genom rationalistisk argumentation och social ingenjörskonst. I det avseendet har den mycket gemensamt med den socialistiskt/marxistiska ideologin, vilket framgår av att både Annie Lööf och Jan Björklund, som båda står för en liberal ideologi, släpper fram en S-regering framför en M/KD-regering.

Liberalismen passar som hand i handske för den argumentation som politiker och ekonomer på elitnivå använder för att motivera överstatliga projekt och en världsordning utan nationella gränser. Det är inte en tillfällighet att Annie Lööf, som just nu är den mest radikala företrädaren för liberalismen, blivit invald i den Trilaterala Kommissionen – som många menar verkar för en global världsregering. Sverigedemokraterna företräder i internationella frågor en mer pragmatisk solidaritet, vilket ses som ett hinder för EU:s federativa ambitioner. Därför blir Sverigedemokraterna liberalismens huvudmotståndare.

Sverigedemokraterna har, med sitt försvar för en nationell identitet, blivit en tillflykt för människor som inte orkar ta in tanken på en global världsordning. Att kalla dessa människor för fascister och rasister är inte trovärdigt.  Det faktum att Sverigedemokraterna vuxit på de andra partiernas bekostnad visar att människors val har skett utifrån mer närliggande preferenser än en viss ideologi. I likhet med Kristdemokraterna förstår Sverigedemokraterna betydelsen av att respektera människor som personer med en egen identitet och egna drömmar för sitt liv. Liberalismens kalla, rationalistiska och libertinistiska ideologi håller inte att bygga ett mänskligt samhälle på. Men liberalismen har inte heller intresse av att bygga nationella samhällen.

Historiskt har liberala partier kunnat samverka med den ”frihetsideologi” som finns i kristendomen, inte minst inom den frikyrkliga sfären, där man betonar betydelsen av personliga beslut i trosfrågor. Idag är Kristdemokraterna det nya alternativet till ”Frisinnet” i det gamla Folkpartiet. Men även Kristdemokraterna lutar ideologiskt åt det liberala hållet. Som en del av katolsk kristdemokrati i Europa kan det blir svårt för Kristdemokraterna att stå emot EU:s överstatliga ambitioner. Så det gäller att vara mer ”kristet” än liberalt!

Sverige har fått sitt första ideologiska val.

Valet står mellan en rörelse som vill ge mer plats och erkännande till en nationell identitetskänsla för ”den lilla männi­skan” i en komplex omvärld – och å andra sidan en liberalistisk ideologi som med sin frihetliga individualism drar isär och skapar ett samhälle av ensamma människor utan känsla för den samhörighet som är mänsklighetens konstitutionella arvedel.  

Det kommer att bli allt viktigare för oss som kristna att värdera det ideologiska innehållet i de politiska vägvalen!

Sven Nilsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Liberalismen...? Rolf Östlund
2019-01-21 15:11
Sven Nilssons texter har en otrolig aktualitet och innehåller alltid "dynamit" - texterna är komprimerade och fordrar tid att läsa och man behöver nästan emellanåt stanna upp för att "smälta" innehållet.
Vill bara haka på med något som kanadensiske Ronald Beiner skrivet, boken "what´s the Matter with Liberalism".... lite sammandrag:

......" så länge utmanaren själv är liberal och alltså inte i sig själv utgör något reellt hot mot den förhärskande liberala världsåskådningen accepteras den som ytterligare ett uttryck för den mångfacetterade och liberalt pluralistiska värld vi lever i. Är utmanaren istället konservativ eller på något annat sätt definierande och värderande världsåskådning som står i kontrast till den moderna och liberala är bemötandet inte lika gästvänligt.."

Sverige, bara för riktiga svenskar Lars-Ture Lindholm
2019-01-20 18:48
Två ytterlighetspartier stängdes ute, V och SD.
V fördeträder internationalism och medmänsklighet, SD föredträder nationalism och är emot en global världsordning.
Emerich Roth, överlevde förintelsen och säger att den sämsta inställning vi kan ha i livet är att säga: ”det här är mitt”.
Jesu ord: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.
Därför känns det ledsamt när Trump vill bygga en mur mot Mexuico och att det blir kris i trygga Europa när 1 miljon flyktingar, av 60 miljoner, hamnar hos oss. Då ropar vi: Det här är mitt!
I mina ögon är Nationalism dåligt. Det är också obegripligt hur man som kristen kan förodra SD som vill stänga ute människor som flyr.
I mina ögon är medmänsklighet bra, där olika folkgrupper och kulturer kan förenas.

Jag är glad att Sven Nilsson inte är politik

Val 2018 Lars
2019-01-19 10:14
Myvket bra artikel av Sven Nilsson

Nyliberalismen är en parodi på Liberalism Sefast Tronde
2019-01-17 22:40
Det finns nästan ingen likhet med den nu rådande Nyliberalismen, som representeras av främst C, L och S, och den klassiska ideologi som benämns Liberalism. Nyliberalismen är närmast besläktad med vissa vänsterfraktioner som vill begränsa demokratin, yttrandefriheten och den fria och öppna debatten. Tvärt emot Liberalismens grundfundament. Allt gammal ideologi kan nu offras på globalismens altare!

Därför är det min förutsägelse att den nuvarande s.k. Liberalismen kommer att gå sotdöden till mötes, och detta välförtjänt.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sommarens konferenser bygger nya relationer
Du är nog trots allt kristen!
Ge unga flyktingar framtidstro
Politiken måste satsa på fisket
Liberalerna vid vägs ände
Frihet, men inte för alla
Karismatiska väckelsen – ett avslutat kapitel?
Vi behöver en bibelväckelse!
Andligt uppvaknande enar svensk kristenhet till nationaldagsbön
Orimligt att utsättas för "yogatvång" i skola och vård


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies